3. mezinárodní konference Pasivní domy 2007

Vložil
Tisková zpráva
08.08.2007 00:05
Přednášky

10. – 12. 10. 2007
BVV – Pavilon A (Rotunda), Výstaviště 1, 647 00 Brno

Mezinárodní konference Pasivní domy má letos před sebou již 3. ročník a navazujte tak na dvě úspěšné konference pořádané v Brně v minulých letech. Za krátkou dobou své existence se stačila vyprofilovat v ucelenou přehlídku vývoje a nejlepších příkladů pasivních domů a zařadit se mezi prestižní evropské akce. Pavilon A na brněnském výstavišti otevře své dveře návštěvníkům od 10. – 11. 10. 2007.

Pasivní domy patří mezi nejrozvinutější koncepce energeticky úsporných domů a v zahraničí jich stojí již tisíce.
    Konference Pasivní domy 2007 jde vstříc nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Organizátor akce – Centrum pasivního domu – věří, že návštěvnost překoná loňská čísla. „V minulém roce se konference zúčastnilo 350 lidí, na výstavní ploše své produkty prezentovalo 23 vystavovatelů a doprovodnou výstavu navštívilo téměř 1 000 lidí“, vzpomíná ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta. „Konference se stala skvělou příležitostí k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech jak v České republice, tak v zahraničí" dodává Bárta. Pasivní domy jsou podle místopředsedy sdružení Centrum pasivního domu Josefa Smoly velmi aktuálním tématem: „Jen v Německu se počet pasivních domů každý rok zdvojnásobí. Prognóza do roku 2010 činí 60 tisíc pasivních domů. V současné době překračuje poptávka po bydlení v pasivních domech v Rakousku trojnásobně jejich nabídku.“
    Celá akce se může uskutečnit díky finanční podpoře evropského programu SAVE – Inteligent energy Europe, příspěvkům České energetické agentury, Deutsche Bundesstifting Umwelt a města Brna. Konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky, který říká: „Brno jako centrum jihomoravského regionu s významným technologickým a ekonomickým potenciálem podporuje inovace a nová technická řešení, která přinášejí úsporu energie v budovách. To co občany opravdu zajímá jsou investiční a provozní náklady veřejných budov. Pokud jsou náklady na výstavbu pasivního domu jen o 10 % vyšší než běžná investice, ale přitom tato stavba spotřebuje o 90 % méně energie, není důvod se nepoučit z dobrých příkladů zkušenějších kolegů ze zahraničí."
    Hlavním tématem letošní konference je transfer technologií výstavby pasivních domů ze zemí západní Evropy směrem na východ. Experti z Rakouska, Německa a Itálie, kde probíhá vývoj pasivních domů nejrychleji, předají své bohaté zkušenosti českým, slovenským, maďarským a polským účastníkům. V programu nebudou chybět ani praktické realizace domů v Čechách, v Polsku či na Slovensku.
    Program je sestaven ve spolupráci se špičkovými českými i zahraničními odborníky, se zástupci ze státní správy, České energetické agentury a České komory architektů.

Konference a semináře se budou věnovat následujícím tématům:

 • Architektonická a technická řešení pasivních domů (10. 10. 2007)
 • Rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu (10. 10. 2007)
 • Pasivní stavby občanského vybavení (11. 10. 2007)
 • Architektonická a technická řešení pasivních domů (11. 10. 2007)
 • Inovativní výrobky a technická řešení (11. 10. 2007)

Doprovodným programem mezinárodní konference bude také veletržní a výstavní sekce, firemní prezentace, exkurze po pasivních domech v Rakousku a další odborné semináře:

 • Seminář pro veřejnou správu (11. 10. 2007)
 • Seminář Pasivní domy pro odborníky (12. 10. 2007)
 • Seminář Výpočet energetické náročnosti pasivních domů (12. 10. 2007)
Návštěvníci doprovodné výstavy o pasivních domech budou moci na výstavní ploše Pavilonu A shlédnout nabídku výrobků, technologií a služeb dostupných v České republice. Vstup na výstavu je bezplatný, což tradičně ocení i široká laická veřejnost.

Bližší informace včetně aktuálního programu konference a možnosti přihlášení naleznete na internetové stránce konference Pasivní domy 2007.


Vstupné na konferenci:
 • Plné na 2 dny: 3 500 Kč (1 den 2 450 Kč)
 • Zlevněné (studenti): 990 Kč (1 den 590 Kč)
Vstupné na doprovodný program:
 • Výstava v předsálí 10. - 11. 10.: zdarma
 • Seminář Pasivní domy pro odborníky 12. 10.: 1 190 Kč
 • Seminář Výpočet energetické náročnosti pasivních domů 12. 10.: 1 990 Kč
 • Exkurze 12. 10. 2007 (pouze pro účastníky konference): 590 Kč
 • Společenský večer 10. 10. 2007 (pouze pro účastníky konference): 590 Kč
 • Sleva pro členy Centra pasivního domu 10 %
Ceny jsou včetně DPH.

> Stránky konference Pasivní domy 2007
> Program konference Pasivní domy 2007
> Přihláška na konferenci Pasivní domy 2007