Zdroj
Jan Tomandl
Vložil
ČTK
14.08.2019 14:10
Brno

Líšeň

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.


zpět na článek
1 komentář
další ztracená příležitost v dobré víře ?
nevěřící Tomáš
| 17.08.19 10:22
NAZÝVEJME VĚCI PRAVÝMI JMÉNY- ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ ?
Matouš 5:37 B21
Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.

3,2.1. Zadavatel nemá v úmyslu zadat veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení,
soutěž není součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby
3.3. Specifikace následné zakázky
3.3.1, Na soutěž nenavazuje následná zakázka.
11,2,3, Ve vztahu k oceněným návrhům zadavatel získává licenci k výkonu majetkových práv za dále uvedených Podmínek, Autoři oceněných návrhů udělují zadavateli souhlas užít jejich autorská díla, přičemž výslovně berou na vědomí, že jejich autorské dílo bude moci být využito či dále dopracováno jako podklad pro výběr zhotovitele_projektové dokumentace……………………... K uvedenému účastník poskytuje zadavateli licenci, přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v ceně dle odst. 8.2
Datum zasedání závislých členů poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na dny 7. až 11. Června 2019, kdy se vyberou tři návrhy. V termínu od 15. do 20. června 2019 představí tři vyzvaní autoři své návrhy porotě závislých i nezávislých členů poroty a odpoví na dotazy členů poroty, Po prezentaci všech tří návrhů porota provede hodnocení, o kterém bude vypracován zápis.
Soutěž bude probíhat na základě výzvy konkrétních architektů, jež jsou uvedeni v čl. 4.2. těchto soutěžních podmínek. Protože se jedná o Vyzvanou soutěž, není třeba ji zveřejňovat ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz) a na internetových stránkách České komory architektů (http//www.cka.cc).
bombónek nakonec.............. Soutěž bude Probíhat v souladu s Českým právním řádem, resp. v souladu se Soutěžním řádem ČKA
bylo osloveno 9 architektonických týmů kdo odevzdal ???? dle soutěžních podmínek, které si stojí za to přečíst http://www.nadaceproradost.cz/wp-content/uploads/2019/03/IMG _0002.pdf
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.