Vložil
ČTK
22.08.2019 17:15
Praha


zpět na článek
1 komentář
Odvolání IPR
Vích
| 23.08.19 04:38
Odvolání IPRu je výborně napsané, je vidět, že když se chce, tak to jde a že tam jsou lidi na svém místě. Jasné, věcné a koncepční, díky za něj! Budu překvapen, jestli ministerstvo najde dostatečně silné protiargumenty věcné i formální. Na konci června vše ale ještě nevypadalo, že se proti lobby turistických lodí spojených s Povodím Vltavy podaří spojit síly a život a centrum Prahy před nimi ochránit. Díky Praze 5 a nás na Praze 1 a i díky Frank Bold, jsme v červenci společně sepsali a to tak že napříč partajemi následující memorandum, ke kterému se přidal i primátor a radní Prahy. Znění memoranda, které jsem pomáhal formulovat, a které není nikde moc k vidění, je následující:
Memorandum městských částí Prahy 1, Prahy 5 a hlavního města Prahy
o nesouhlasu se stavbou nové plavební komory „Praha – Staré Město“

Stávající klidná hladina Vltavy mezi Šítkovským jezem a Staroměstským jezem, uprostřed památkové rezervace UNESCO, slouží bezmála 100 let volnému času a rekreaci. Atmosféra tohoto místa by nebyla, nebýt současné Smíchovské plavební komory, která sahá přes dva jezy, a prostor mezi nimi proto zůstává chráněn před lodní dopravou. V případě vybudování nové komory se soustředěný provoz turistických lodí přivede do nejcennějšího prostoru řeky mezi Národním divadlem, Petřínem a ostrovy s výhledy na Karlův most a Pražský hrad. Neexistuje rozumný důvod, proč provoz komerčních parníků navyšovat. I prostor řeky je veřejným městským prostorem a patří k ikonickému obrazu i životu města a jako na takový je třeba na něj pohlížet a chránit jej. Proto nesouhlasíme se stavbou nové plavební komory a společně prohlašujeme, že:
1. Využijeme všechny zákonné prostředky, abychom v zájmu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel centra Prahy zabránili stavbě vodního díla „Plavební komora Praha – Staré Město“.
2. Plavební komora a s ní spojený nárůst vodní dopravy závažně zasáhne do života obyvatel, kteří dlouhodobě trpí zejména neregulovaným turismem a překračovanými imisními limity způsobenými nadměrnou dopravní zátěží. Navýšení lodní dopravy na řece povede k dalšímu znečištění ovzduší, navýšení hlukové zátěže, úbytku zeleně, zásahu do chráněné památkové rezervace, do ekologického biotopu a k prohloubení negativních dopadů na životní prostředí v centru Prahy. Do dnešního dne nebyl konstatován žádný přínos tohoto vodního díla pro naše občany, natož takový, který by opodstatnil negativní dopady uvedeného rozsahu.
3. Je ve společném zájmu našich městských částí a hlavního města Prahy a zejména v zájmu veřejném, aby k realizaci druhé plavební komory nedošlo. Z tohoto důvodu jsme se dohodli na společné iniciativě a koordinovaném postupu.
4. Vyzýváme dotčené orgány státní správy, aby neupřednostnily nedůvodný excesivní zásah do práv našich občanů na úkor veřejného zájmu.

V Praze, dne 16.8. 2019____________________________________________________________ ____
Pavel Čižinský Daniel Mazur Zdeněk Hřib
Starosta MČ Praha 1 Starosta MČ Praha 5 Primátor hl. m. Prahy
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.