Zájemci mohou žádat o peníze z EU na projekty kulturního dědictví

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
05.12.2008 13:10
Praha

Praha - Ministerstvo kultury dnes vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu z evropských fondů, která se týká kulturního dědictví. Podle údajů uvedených na internetové stránce úřadu je možné dostat pro české památky až téměř pět miliard korun, jeden projekt pak může dostat nejméně sto milionů, maximálně pak 500 milionů korun. Systém však má i kritiky, podle nichž nastavení pravidel znevýhodňuje jiné než státní žadatele.

    Projekty se dělí do dvou oblastí - jeden je určen pro vznik metodických center, v něm mohou žádosti předkládat státní instituce, obecně prospěšné společnosti a nadace. Druhou oblastí podpory jsou projekty obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR - tedy národních kulturních památek a památek UNESCO. O tuto podporu se mohou ucházet navíc i obce, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob.
    Ministerstvo kultury, které tyto žádosti spadající do Integrovaného operačního programu (IOP) zprostředkovává, již přes rok ale podporuje některé projekty. Vytvořilo seznam 19 projektů, které prezentuje na svém webu. Podle Marty Smolíkové ze společnosti Proculture, která se s dalšími zástupci neziskového sektoru podílela jako konzultant na přípravných pracích IOP, budou tito žadatelé zvýhodněni. "Původní verze IOP předpokládala otevřenou soutěž. Tímto se omezil výběr projektů, přičemž není jasné, na základě jakých kritérií byly projekty vybrány," řekla již dříve ČTK.
    Ministerstvo uvádí, že na základě kritérií z Bruselu posuzovala speciální komise přes 200 projektů a ve spolupráci s kraji vybrala výsledný počet. Evropská komise také prý požadovala, aby se o peníze ucházely jen zájemci s velkým rozpočtem. Podle Smolíkové byla původně hranice nastavena na 50 milionů. "Zvýšená suma znemožňuje vstup jiných než státních subjektů do soutěže," říká.
    Projekty čerpání peněz z IOP kritizoval také bývalý ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie. Obával se toho, že prostřednictvím nových právních subjektů založených kvůli čerpání dotací by se mohl státní majetek, tedy památkové objekty, dostat do soukromých rukou. Ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) tyto obavy vyvrací, říká, že ve zmíněných zájmových sdruženích právnických osob nebudou soukromé subjekty, jen státní, obecní či veřejnoprávní instituce. Sdružení budou vznikat proto, že jen státní instituce nemohou údajně projektu dát "přidanou hodnotu".
    V září ministerstvo uzavřelo s NPÚ smlouvu o výpůjčce několika velkých památek - zapůjčeny budou pro potřeby čerpání peněz nositelům projektu, a těmi budou prý výhradně města. Po osmiletém trvání projektu se památky opět vrátí státu.
    Projekty z oblasti kultury spadají v agendě přípravy čerpání peněz do IOP, jenž je jedním z tematických operačních programů a je zaměřen především na cestovním ruch, zavádění informačních technologií a rozvoj státní správy. IOP je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
opravte mě
Milan
06.12.08 06:50
Kategorizace památek
07.12.08 10:39
přesné
Milan
08.12.08 06:51
zobrazit všechny komentáře