Zahrada Müllerovy vily oceněna v mezinárodní soutěži ELCA TREND AWARD – Stavby se zelení - pro historické zahrady

Zdroj
Muzeum hlavního města Prahy
Vložil
Tisková zpráva
28.11.2010 13:00
Realizace projektu obnovy zahrady Müllerovy vily získala deset let po dokončení prestižní mezinárodní cenu v soutěži TREND AWARD - Building with Green (Stavby se zelení), a to za projekt, realizaci a údržbovou péči této zahrady.

Cenu „TREND  AWARD“ uděluje asociace ELCA (The European Landscape Contractors Association - Evropská asociace firem v oboru zahradních a krajinářských úprav), sdružující dvaadvacet evropských svazů zakládání a údržby zeleně i přidružené členské svazy z USA, Austrálie a Japonska, a to každé dva roky.

V tomto roce byla cena udělena při zahajovacím ceremoniálu 19. ročníku Mezinárodního odborného veletrhu pro urbanistickou zeleň a krajinářství GaLaBau 2010 v Norimberku.

Na tomto zahradnickém veletrhu seznamuje odborná hodnotitelská komise veřejnost s realizacemi zeleně, které jsou hodnotné jako projekty a inspirativní svým dokonalým provedením. Každé dva roky jsou hodnoceny realizace v jedné ze členských zemí ELCA - v letošním roce to byla Česká republika. Český svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) nominoval do této soutěže pět děl (pět zahrad) a cenu „ELCA TREND AWARD“ získaly dvě realizace: „Obnova zahrady Müllerovy vily“ a „Klášterní zahrady v Litomyšli“. ELCA, Bundesverband Garten-Landschafts und Sportplatzbau a pořadatelé soutěže TREND AWARD se letos rozhodly vzdát hold historickým zahradám v České republice (v případě ostatních nominovaných realizací se jednalo o zahrady, které jsou součástí historických objektů - zámecká zahrada v Jičíně, knížecí Akropole na Vyšehradě a bylinková zahrádka zámku Valtice).  

Müllerova vila je světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose, který žil v letech 1870-1933.  Vilu nechal postavit majitel stavební firmy dr. František  Müller v letech 1928-1930. Po druhé světové válce byla vila zestátněna a poté, co ji rodina obdržela v restituci zpět,  ji v roce 1992 zakoupilo hlavní město Praha a svěřilo ji do správy Muzea hlavního města Prahy. Muzeum hlavního města Prahy zajistilo jako investor její obnovu a restaurování, včetně zahrady, a dále zajišťuje její provoz pro veřejnost. V roce 1995 byla vila prohlášena za národní kulturní památku a v tomto roce rovněž započala příprava celé obnovy.

Koncept zahrady, její základní modelaci terénu, navrhoval s největší pravděpodobností Camillo Schneider, kterému se podařilo vytvořit na malém svažitém pozemku s převýšením deset metrů několik teras oddělených prudkými svahy s opěrnými zídkami a vzájemně propojených cestami a schodišti. Toto řešení můžeme připodobnit k Loosovu řešení obytného prostoru vily zvaného „Raumplan“. Kromě C. Schneidera se na řešení celkového osazovacího plánu a detailních návrhů trvalkových záhonů podílel i architekt Hermann Mattern a známý pěstitel trvalek Karl Foerster.

Zahrada byla celé roky neudržovaná a její obnova v původním stavu byla velmi náročná. Obnova a restaurování vily, včetně obnovy zahrady, byla dokončena a objekt slavnostně zpřístupněn veřejnosti v roce 2000. Jednalo se o jeden z projektů v rámci akce „Praha - město kultury“. O zahradu Müllerovy vily bylo, a je průběžně, velmi svědomitě pečováno a porota asociace ELCA ocenila jak vlastní obnovu historické zahrady v roce 2000, tak i současnou atmosféru, současný stav obnovy a úroveň péče.
0 komentářů
přidat komentář