Z prohlášení Fóra Ústavu dějin umění AV ČR

Vložil
Tisková zpráva
17.07.2009 14:20
„Cílený postup politické reprezentace proti Akademii věd ČR, přední vědecké instituci celonárodního významu, pokládáme za skandální a naprosto nepřijatelný. Vnímáme ho jako svévolný akt, dokládající kulturní a morální úpadek české společnosti 20 let po listopadové revoluci. Je dalším důkazem, že věda a kultura přes četné proklamace evidentně nepatří mezi tak zvané „národní zájmy“ současné české politiky,“ tlumočí postoje zástupci Fóra Ústavu dějin umění AV ČR.
 
„Nesouhlasíme s užíváním „univerzální“ Metodiky hodnocení odborných výsledků výzkumu a vývoje, který vypracovala vládní Rada pro výzkum a vývoj (RVV). Působení této Rady podle našeho názoru českou vědu poškozuje a degraduje. Ohrazujeme se proti autoritativním a likvidačním zásahům, i proti účelovým manipulacím. V oblasti vědy, kde není možné upřednostňovat kvantitu a okamžitý finanční profit na úkor kvality, nelze plošně aplikovat tržní mechanismy.

Odsuzujeme zjevnou snahu Vlády ČR a RVV postavit proti sobě Akademii věd ČR a vysoké školy. 

RVV obvinila Akademii věd ČR z „poškozování dobré pověsti České republiky“, a sice proto, že její představitelé svobodně a otevřeně projevili vlastní názor. Toto nařčení české intelektuální elity pokládáme za urážku nejen celé akademické obce, ale též všech vzdělaných a talentovaných lidí, vytvářejících svou prací v této zemi duševní a kulturní hodnoty. Ve svém důsledku je urážkou všech slušných občanů tohoto státu.

Vyzýváme všechny sympatizanty z okruhu odborné i širší veřejnosti, aby svou iniciativou aktivně přispěli k obraně Akademie věd ČR.“
                                                              
Fórum Ústavu dějin umění AV ČR plně podporuje všechny dosavadní oficiální postoje a stanoviska Akademie věd a jejích statutárních orgánů.
0 komentářů
přidat komentář