Vzniká speciální studium pro manažery v oblasti výtvarného umění

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
20.11.2006 16:55
Praha

Praha - Dosud chybějící vysokoškolské vzdělávání v oblasti managementu umění, zvláště zaměřené na umění výtvarné by měl začít poskytovat projekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP). Projekt Management umění podpořený ze strukturálních fondů Evropské unie by měl "produkovat" manažery galerií, ředitele muzeí, kurátory sbírek, agenty, ale i kritiky či odborníky na umělecký marketing. Dosud většina lidí na těchto pozicích pocházela z řad historiků umění.

    Z odborné specializace management umění se ale také rekrutují experti zabývající se oblastí kulturní politiky, způsoby, jak sledovat, posuzovat a stimulovat dostupnost a rozmanitost kulturních služeb. Lidé s touto odborností dosud v České republice podle autorů a spolupořadatelů projektu výrazně chybějí. Nakonec termín "veřejné kulturní služby" byl legislativně definován teprve letos na jaře.
    Produkce či organizační a propagační činnosti v jiných oblastech umění se přitom v Česku dávno studují - divadelní produkce na DAMU, filmová produkce například na FAMU, existuje i  studium managementu specializované na oblast hudby. Různé kurzy managementu, které jsou dnes k dispozici, se ale nespecializují na oblast vizuálního umění; jsou orientovány spíše teoretickým směrem a nejsou příliš využitelné v profesním životě.
    Podle autorů projektu se management umění studuje na vysokých školách v Evropě běžně, jen v Británii a Irsku je možné studovat tento obor v  přibližně 30 magisterských či bakalářských programech. Tato specializace se nabízí i ve školách ve všech zemích visegrádské čtyřky kromě Česka.
    Cílem dvouletého projektu, který začal na VŠUP v září, je v pilotních kurzech ověřit zavedení předmětu "umělecký management" pro studenty, pedagogy a lektory VŠUP a vytvořit personální, technickou a informační základnu této specializace v ČR. Tohoto zkušebního ověření se zúčastní 40 studentů školy z  oborů volného i užitého umění, deset pedagogů a pět budoucích lektorů managementu umění.
0 komentářů
přidat komentář