Vyšlo nové číslo revue Salve věnované světlu

Zdroj
nakladatelství Krystal OP
Vložil
Tisková zpráva
07.02.2014 22:40
Třetí číslo revue Salve přichází s mnohovrstevnatým tématem světla, které se představuje ve třech pomyslných blocích. Světlo v teologii a liturgii zpracovává Yves-Marie Blanchard studií o světle v Bibli, Michel Evdokimov esejem o světle v pravoslavné církvi a Jan Kotas statí o světle v liturgii. Tématu světla v duchovním životě se ujal zevrubnou studií o mystice sv. Jana od Kříže jeho řádový spolubratr Pavel Vojtěch Kohut OCD. Poslední blok je pak věnovaný světlu v umění. Teologické a filozofické základy staví Bertram Stubenrauch studií o sakrálním prostoru jako obrazu víry. František Burda nastiňuje duchovní sémantiku funkce světla v abstraktním umění a Norbert Schmidt zpracovává téma současných moderních vitráží ve starých kostelech. Pojednává o aktuálních dílech známých současných umělců jako Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter, kterým se podařilo znovu soustředit zájem té nejširší veřejnosti na starobylou církevní úlohu. Závěrečný text Aloise Kölbla představuje rekonstrukce sakrálních prostorů opatského chrámu v maďarské Pannonhalmě a farního kostela sv. Mořice v německém Augsburgu od architekta Johna Pawsona. Nutno dodat, že tyto prominentní stavby by nevznikly bez přímého příkladu stavby trapistického kláštera v českém Novém Dvoře. V čísle nechybí ani blok recenzí a anotací. Bohatý obrazový doprovod tvoří mj. i působivé fotografie starobylých chrámů od Martina Steckera.
Martin Bedřich
0 komentářů
přidat komentář

Související články