Vyšlo nové číslo časopisu Smart Cities

Zdroj
Ondřej Doležal – Nakladatelství Pixl-e
Vložil
Tisková zpráva
11.09.2015 00:05
Hnacím motorem růstu ekonomiky jsou inovace. V konceptu chytrých měst jsou inovace klíčem k potřebné změně a vedení měst jsou již nyní vystavena požadavkům na otevřenost a vytvoření podpůrného prostředí. Inovace vyžadují nadšení, finančně příznivé prostředí a podporu lidí okolo.
Nové číslo časopisu Smart Cities (www.scmagazine.cz) vychází k 1.9.2015 a věnuje se inovativním konceptům. Články o internetu věcí podávají přehled o možnostech i překážkách a hrozbách již dnes dostupných technologií včetně náhledu na strategické uchopení celého konceptu z pohledu státu (příklad ze Spojeného Království). Propracovaný koncept v duchu Smart Cities nejlépe ilustruje chytrá zastávka, která je pojímána jako vhodné místo pro zlepšení komunikace města s občanem a zatraktivnění veřejné dopravy pro její uživatele. Investice do chytré zastávky tak obsahuje jak moderní způsoby informací o veřejné dopravě, tak i vhodné technologické vybavení například pro měření kvality ovzduší, velkoplošné zobrazovací zařízení pro předávání aktuálních informací o městě či pro kampaně se společenskou či kulturní tématikou. Veřejná doprava je na prahu své proměny; s příchodem autonomních elektrovozidel (viz příklad z Milton Keynes) budeme cestovat mnohem svobodněji a dle svých potřeb. Právě okamžité a přehledné řešení služeb je předmětem článku o ekonomice služeb na objednání, která je konceptem blízké budoucnosti i v ČR. Všechny tyto nové trendy je nutné zohlednit při strategickém plánování měst, konkrétně například při vypracování tzv. Plánů udržitelné mobility. Ty jsou povinné pro města nad 50tis. obyvatel a pro jejich úspěšné vypracování je potřeba používat takové moderní nástroje, jakými jsou data z mobilní sítě, data z různých aplikací (např. cyklistické navigace) či dopravní průzkumy.
Dalším velkým tématem aktuálního čísla je životní prostředí ve městě. Články s konceptem vertikálních farem na obytných domech jako umělého přivádění zeleně do našich ulic či přirozená podpora vegetace včetně postupů pro její úpravu a údržbu podporují tolik potřebný návrat přírody do našich měst. Ty jsou většinou zahlceny všudypřítomnou reklamou, která nás unavuje a činí z nás netečné návštěvníky. K oživení měst však mohou sloužit i další rozvojové prvky: v případě Krymské ulice v Praze se jedná o soustředěné aktivity kreativců a umělců, kteří zcela proměnili tamější životní styl a dynamiku, v případě Janáčkova divadla v Brně pak o odpočinkovou zónu s vodním prvkem, jež se stala zvláštně v letošním horkém parnu oblíbenou destinací.
0 komentářů
přidat komentář

Související články