Výsledky výběrového řízení na granty NČA pro rok 2012

Vložil
Tisková zpráva
30.01.2012 21:30
Letošní zasedání grantové komise bylo prvním zasedáním po změně dosavadní grantové politiky NČA, která spočívá v podpoře Nadací provozovaných galerií přímým příspěvkem na jejich výstavní činnost z prostředků, které NČA není povinna v otevřeném výběrovém řízení rozdělit. Galeristé se pak mohou dále ucházet i o grant na konkrétní výstavu/akci ve veřejném řízení, nejsou ale na jeho výsledku, na rozdíl od let minulých, přímo závislí. Rovněž grantové komisi umožnila tato úprava skutečně nezávislé hodnocení galeristy předložených projektů.

Správní rada NČA pak na svém prosincovém zasedání v r. 2011 rozhodla, že v otevřeném grantovém řízení bude rozdělena částka 700 000 Kč.

Do grantového řízení pro rok 2012 bylo NČA doručeno k 10. 1. 2012 celkem 70 žádostí, splňujících podmínky vypsaného řízení, jejich finanční objem činil 4 748 585 Kč, tedy téměř sedmkrát více, než byla rozdělovaná částka.

Grantová komise NČA zasedala dne 18. 1. 2012 ve složení Jaroslav Zima, Marek Chalupa, Ladislav Kuba, Pavel Nasadil, Aleš Burian, Michal Kuzemenský (nezávislí členové) a Radek Kolařík, Martin Peterka, Tomáš Zlámal, Tomáš Bezpalec, Jakub Fišer, Jakub Kynčl (členové SR a DR NČA).

Grantová komise se po podrobnějším studiu doručených žádostí v následující rozpravě shodla na přednostní podpoře projektů, které oslovují širší veřejnost a dále projektů reagujících na aktuální a nová témata.

Mezinárodní den architektury, pořádaný o. s. Kruh, přednášky a diskuse o architektuře v menších městech, Resuscitace místa (Kaple Liběchov) či Lidová škola urbanismu jsou příklady, které grantová komise považuje za velmi přínosné aktivity, které přispívají k probouzení většího zájmu veřejnosti o kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. V případě filmových večerů s architekturou, pořádných v Brně, by grantová komise uvítala, kdyby se v budoucnu tuto aktivitu podařilo rozšířit také do Prahy a dalších měst.

Pro Nadaci české architektury je také důležité zprostředkovávání kontaktů s aktuálním děním na mezinárodní architektonické scéně. Proto se grantová komise rozhodla podpořit výstavu jednoho z nejvýznamnějších současných evropských architektů Eduarda Souto de Moury, spojenou s jeho přednáškou, či přednáškový cyklus Aarona Betského po českých městech.

Grantová komise se rozhodla dále podpořit výstavy Reflexe architektury a Medium výstava v GA Brno jako projekty, které hledají cesty, jak vystavovat architektonická díla v galeriích v době nových medií a internetu, a kladou si otázku aktuálnosti sdělení výstavy v době, kdy obraz vystavovaných prací je již v předstihu jinak veřejně prezentován.

Z dalších výstavních aktivit ocenila společnou výstavu přehlídek školních prací pořádanou studentskými spolky a připravovanou výstavu díla prof. Bočana.

Vzhledem k rozdělované částce nebylo možné podpořit všechny zajímavé projekty týkající se publikační činnosti. Grantová komise podpořila plnou požadovanou částkou publikaci Architektura a sport, jako náročnou publikační aktivitu na poli dosud nezmapovaném. Dále byly předně podpořeny sborníky a publikace teoretické, neboť kvalitních textů je do českého jazyka stále přeloženo minimum.

Celkem byla mezi vybraných 19 projektů rozdělena částka 700 000 Kč takto:

1 Vyhlášené výběrové řízení

Výstava
1. Ještěd F kleci, Olověný Dušan, Cena B. Fuchse | 30000 Kč
x-fatul o.s. při FUA TUL, Liberec

2. Médium výstava | 40000 Kč
4AM o.s./GA Brno

3. Reflexe architektury | 40000 Kč
4AM o.s./GA Brno

Výstava + Katalog
1. Eduardo Souto Moura: Competitions | 100000 Kč
Architectura o.s./GJF, Praha

2. Jan Bočan | 30000 Kč
Člověk a prostor o.s., Praha

3. Růžena Žertová | 20000 Kč
Petra Gajdová, Petr Klíma, Olomouc

Publikace
1. Architektura a veřejný prostor | 30000 Kč
Zlatý řez o.s., Praha

2. Architektura a sport | 70000 Kč
Prostor-Architektura,interiér,design o.p.s., Praha

3. Monografie prof. Adolfa Benše | 30000 Kč
Petr Keil, Praha

4. Resuscitace místa: Kaple Liběchov | 20000 Kč
Marek Přikryl, Praha

5. Lessons for Students in Architecture | 30000 Kč
Mon Nox s.r.o., Dolní Kounice

6. Dita Dvořáková: Ladislav Žák | 20000 Kč
Arbr vitae/Martin Souček, Praha

Přednášky
1. Lidová škola urbanismu - nultý ročník | 20000 Kč
Praguewatch o.s., Praha

2. Offcity architekti 2012 | 20000 Kč
o.s. Terra Madoda

3. Aaron Betsky v ČR | 20000 Kč
Ladislav Zikmund, Hradec Králové

Film
1. Filmové večery s architekturou VI. | 20000 Kč
Centrum architektury o.s., Brno

Propagace architektury
1. Mezinárodní den architektury, 1.ročník | 110000 Kč
Kruh o.s., Praha

2. Ostravské přednášky a akce o architektuře | 20000 Kč
Fiducia o.s., Ostrava

Časopis
1 ERA21 ročník 2012 | 30000 Kč
ERA média s.r.o., Brno

2. Provozní granty

Provozní náklady
1. Grant na provoz GJF v Praze | 150000 Kč
Architectura o.s., Praha

2. Grant na provoz GA v Brně | 150000 Kč
4AM o.s., Brno

3. Grant na výstavní činnost

Výstavní program galerie
1. Grant na výstavní program GJF v Praze | 500000 Kč
Architectura o.s., Praha

2. Grant na výstavní program GA v Brně | 300000 Kč
4AM o.s., Brno


Grantová komise doporučila Nadaci české architektury pro příští řízení upravit podmínky pro prezentaci jednotlivých projektů tak, aby byly prezentovány jednotným a tudíž více přehledným způsobem.
Grantová komise dále doporučuje uchazečům o granty v kategorii výstav v Praze a Brně využít výstavních kapacit obou galerií, provozovaných nadací. Nadace české architektury je schopna podpořit zajímavé projekty nejen přímou dotací v rámci grantového řízení, ale také případným poskytnutím prostoru vlastních galerií a zprostředkováním spolupráce s galeristy (např. při prezentaci příštího ročníku Mies van der Rohe Prize).
0 komentářů
přidat komentář

Související články