Vyšla kniha o historii tvrze a kostela v Kamenici

Vložil
ČTK
14.08.2006 12:25
Jihlava

Jihlava - S podporou Fondu Vysočiny vyšla kniha o historii tvrze a kostela svatého Jakuba Většího v Kamenici u Jihlavy. Tvrz nad nivou Kamenického potoka prý byla oblíbeným letním sídlem Kateřiny z Valdštejna. V roce 1468 se zde údajně sešel český král Jiří z Poděbrad s uherským králem Matyášem. I další publikovaná tvrzení ale autor knihy Jaroslav Sadílek zpochybňuje. Podle něj k nim scházejí písemné doklady. Některé zmiňované pobyty panovníků a šlechty se mohou vztahovat k jiným Kamenicím.

Městečko na východním okraji jihlavského okresu dříve náleželo do majetku třebíčského panství a v období středověku k tamnímu benediktinskému klášteru. Dochované písemné prameny ale Kamenici dokládají až od novověku, od první poloviny 16. století. Kostel však podle stavebně historického průzkumu vznikl v první polovině 13. století, tvrz o století později. Autor, specialista na problematiku dějin a vývoje historických staveb a sídlišť, čtenářům nabízí rozbor archivních pramenů i architektonickou analýzu obou staveb.
Tvrz od zkázy zachránily dvě rekonstrukce, a to v roce 1929 a na počátku 80. let 20. století. Poslední obsáhlejší publikace o Kamenici vyšla v roce 1912.
V předchozích třech letech kraj Vysočina podpořil v grantu Edice Vysočiny šesti miliony korun vydání 89 publikací. Mezi žadateli měl značný ohlas: přes 180 zájemců kraj žádalo o více než 13 milionů korun. Letos kraj nabízí v grantu další dva miliony korun. Města a obce, příspěvkové organizace, neziskové organizace, ale i podnikatelé, či přímo autoři mohou žádat o podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny do 21. srpna. Sami se musejí na nákladech podílet nejméně polovinou. Získat mohou 10.000 až 100.000 korun.
Vydané knihy jsou k dispozici v knihovnách, lze je koupit v informačních centrech či na radnicích a ve vybraných knihkupectvích.
0 komentářů
přidat komentář