Vyhlášení výběrového řízení na nadační příspěvky NČA pro rok 2009

Zdroj
Nadace české architektury
Vložil
Tisková zpráva
05.11.2008 00:15

Motto:

Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace si klade za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu.


Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2009 v oblasti architektury se zaměřením na:
Kategorie A výstavní činnost
Kategorie B – publikační a přednášková činnost.
Rozdělena bude částka 1 mil. Kč.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
    - občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
    - veřejnoprávní instituce
    - příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci
    - fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
    - právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat :
    - vyplněný formulář
    - popis projektu
    - rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
    - jedno stručné odborné doporučení
    - kopii dokladu o registraci organizace
    - kopie statutu nebo stanov organizace
    - kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
    - kopii dokladu o založení bankovního účtu žadatele
    - čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů

3. Vyplněný formulář (ke stažení na www.nca.info), popis a rozpočet projektu zašlete do 5.1.2009 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemné žádosti je nutné doručit do kanceláře NČA, Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00 Praha 1, tel. 224 932 929 do 12.1.2009, kontaktní osoba: Ing. Marie Krátká.

4. Výběrové řízení bude vyhodnoceno koncem ledna roku 2009, příspěvky budou vyplaceny v průběhu roku 2009 dle termínu realizace.

Nadace české architektury
korespondenční adresa: Masarykovo nábř. 250 - Mánes, 110 00 Praha 1, tel.: 2 2493 2929,
kont.osoba: ing. Marie Krátká, e-mail: nca@nca.info, www.nca.info
0 komentářů
přidat komentář