Výběrové řízení na přidělení grantů NČA pro rok 2016

Vložil
Tisková zpráva
10.11.2015 23:05
Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů (resp. nadačních příspěvků) pro rok 2016 v oblasti architektury, se zaměřením na podporu vnímání kultury vystavěného prostředí širší veřejností.

Částka předběžně určena k rozdělení je 800 000 Kč.
Případná úprava (navýšení) částky je závislá na finálním hospodářském výsledku, z něhož jsou prostředky převáděny na Fond rozvoje a rozdělovány v grantovém řízení. Toto bude potvrzeno ve 2. pol. ledna 2016.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
 • občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
 • fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
 • právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).
2. Žádost musí obsahovat:
 • vyplněný formulář
 • základní popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele
 • rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění 
 • jedno stručné odborné doporučení 
 • kopii dokladu o registraci organizace
 • kopie statutu nebo stanov organizace 
 • kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce 
 • čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů.
3. Vyplněný formulář (info zde: http://www.nca.info/cs/granty/jak-ziskat-grant.html, formulář zde: https://dl.dropboxusercontent.com/u/66092807/form_2016.pdf), popis a rozpočet projektu včetně všech příloh je nutné předat formou jednoho PDF souboru a zaslat do 8.1.2016  na  e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 do stejného data, kontaktní osoba: Richard Schinko, tel.: +420 605 221 221.

4. Je-li žadatel příjemce grantu z minulého roku, musí společně s žádostí předložit zprávu o stavu realizace tohoto grantu.

5. Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 5. 2. 2016, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 2. čtvrtletí roku 2016 dle termínu realizace.

6. Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace.
0 komentářů
přidat komentář