Výběrové řízení na místo vedoucího pedagoga Ateliéru architektonické tvorby AVU

Zdroj
Akademie výtvarných umění v Praze
Vložil
Tisková zpráva
25.03.2015 15:35
Rektor Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 29. 5. 2001, čj. 18 623/2001-30) výběrové řízení na obsazení místa

Vedoucí pedagožky / vedoucího pedagoga Ateliéru architektonické tvorby

Kvalifikační předpoklady:
-  vysokoškolské vzdělání v oboru 

-  schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby a předpoklady pro pedagogickou činnost 

-  morální bezúhonnost 

-  podmínkou jsou akademické a vědecké hodnosti (doc. nebo prof.) 

-  pedagogická praxe, mezinárodní zkušenosti v oboru a znalost světového jazyka 


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
-  jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
-  strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické 
praxe (elektronicky i v tištěné formě) 

-  dokumentaci vlastní umělecké tvorby ve formě portfolia (elektronicky i v tištěné formě), případně 
další monografie či katalogy
-  vize koncepce výuky v rozsahu 2–3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)
-  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých 
hodnostech


Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola. O výsledcích prvního kola budou uchazeči informováni do 15. května 2015. Druhé kolo bude mít formu veřejné přednášky v délce maximálně 30 minut, v níž uchazeči představí svou koncepci výuky i svou práci. Druhé kolo proběhne v týdnu od 25. do 29. května 2015.
Předpokládaný nástup: září 2015 (začátek akademického roku 2015/2016)
Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou či dodejte osobně
 do 25. dubna 2015 (rozhoduje datum na poštovní obálce) na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám paní Budíkové (tel. 220 408 211, e-mail budikova@avu.cz).
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články