Výběrové řízení: architekt města Klatov

Zdroj
Město Klatovy
Vložil
Tisková zpráva
24.05.2009 03:45
Město Klatovy

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

 vyhlašuje výběrové řízení na poskytování služeb

architekta města Klatov

Náplň činnosti :
 • poradenská a konzultační činnost pro investory, podnikatele, projektanty a obyvatele města, mající zájem o stavební činnost,   
 • poradenská a konzultační činnost pro státní správu a samosprávu v oblasti územního plánování a investiční výstavby ve městě, včetně řešení sporných otázek na tomto úseku, ve spolupráci se stavebním úřadem a komisí pro územní rozvoj, urbanismus a regeneraci městské památkové zóny,
 • koncepční práce při naplňování zásad realizace zpracovaného územního plánu města Klatov.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání – obor architektura,
 • osvědčení o autorizaci Českou komorou architektů vítána,
 • schopnost koncepčního a analytického myšlení,
 • komunikativnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
 • trestní, občanská a morální bezúhonnost.

Požadované doklady:
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • představa uchazeče o rozsahu a praktickém způsobu poskytování služeb dle požadované náplně,
 • výše ceny za poskytování služeb vyjádřena hodinovou sazbou, včetně DPH,
 • další požadované úhrady,
 • jména osob s kontaktními údaji, které mohou na uchazeče podat reference.

Písemné nabídky odešlete nejpozději do 31. května 2009 na adresu:

Město Klatovy
Sekretariát starosty města
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení architekt“
0 komentářů
přidat komentář