VŠUP vypisuje výběrové řízení na místo externího pedagoga Typologie veřejných staveb

Vložil
Tisková zpráva
21.08.2015 13:35
Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje výběrové řízení ve studijním programu M8206 Výtvarná umění, v oboru Architektonická tvorba na místo externího pedagoga čtyřsemestrálního předmětu Typologie veřejných staveb, který je určen studentům 2. a 3. ročníku  Katedry architektury

Kvalifikační předpoklady:
•    VŠ vzdělání v uvedeném oboru,
•    oborová praxe,
•    pedagogická praxe - nepovinná
•    znalost anglického jazyka vítána

Informace k výuce:

•    počet studentů v jednom ročníku – 14 -16,
•    týdenní rozsah výuky - 4 vyučovací hodiny,
•    délka výukové části semestru - 12 týdnů.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

•    úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
•    strukturovaný životopis,
•    koncepce výuky,
•    kontaktní údaje.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 16. 9. 2015 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Lucie Řičánkové (ricankova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení
První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybrány 2 uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru.
Výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 25. 9. 2015.
Předpokládaný nástup začátek akademického roku 2015/16.
0 komentářů
přidat komentář