Velká novela stavebního zákona je před schvalováním

Zdroj
Martin Neliba
Vložil
ČTK
07.06.2012 14:30
Praha

Praha - Za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu dopravních staveb a energetických rozvodů by se nemusely platit zákonem požadované odvody. Navrhuje to poslanec Jan Čechlovský (ODS) ve svém pozměňovacímu návrhu k velké novele stavebního zákona, kterou dnes projednala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení. Poslanci by novelu měli schvalovat příští pátek. Novela má zejména omezit regulaci povolování staveb na nezbytně nutnou míru.
     Čechlovský svůj návrh zdůvodňuje mimo jiné tím, že výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v současné době postrádá opodstatnění a naopak vyvolává negativní důsledky. Poukazuje například na to, že v případě dopravní infrastruktury jde často například o výstavbu cyklostezek, kde jsou investory obce, jejichž rozpočty pak tyto odvody zatěžují.
     Výbor pro životní prostředí navrhl odložit termín, do kdy obce musí mít své územní plány, z roku 2015 do roku 2020. Jak ČTK řekl předseda výboru Václav Mencl (ODS), obce tento termín nejsou schopné stihnout zejména kvůli nedostatku peněz. Spolu s tím by jim návrh výboru umožnil uskutečnit některé stavby do roku 2020 i bez územního plánu.
     Druhý návrh výboru reaguje na stále častější problémy s  kvalitou staveb. Výbor proto přijal návrh na prohloubení autorského dozoru a prohloubení expertní kontrolní činnosti. "Když se staví, tak by autor měl mít možnost chodit na tu stavbu a provádět autorský dozor a mít možnost zápisu do stavebního deníku, což dneska není zakotveno a často autoři nemají tu možnost," popsal Mencl. Výbor také navrhuje, aby nosné konstrukce například mostů nebo hal už při jejich přípravě i realizaci kontrolovali odborníci.
     Hospodářský výbor ve svém doporučení mimo jiné navrhuje, aby občanská sdružení, která jsou účastníkem správního řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, mohla podávat pouze námitky k ochraně přírody a krajiny. Pokud by se sdružení odvolávalo z jiného důvodu, úřad by ho musel povinně zamítnout. Stejně tak, pokud by se sdružení obrátilo na soud z důvodu, který se netýká ochrany přírody, musel by soud podle tohoto návrhu žalobu také zamítnout.
     Poslanec ODS Jaroslav Krupka mimo jiné navrhuje, aby ministerstvo spravedlnosti mohlo vydávat vyhlášku, kterou určí požadavky na výstavbu zařízení pro vězeňskou službu. Jan Klán (KSČM) navrhuje vložit do zákona, že obecné stavební úřady zajišťují evidenci vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury. Zdůvodňuje to tím, že některé vlastníky technické infrastruktury stavební úřady nemají v evidenci a stavebník tak nemusí být podrobně informován. Snížily by se tak jeho zbytečné náklady a nemusel by obcházet zbytečně některé správce infrastruktury, zejména sítí.
0 komentářů
přidat komentář

Související články