Ve Vodňanech vznikne výzkumné centrum rybářství

Vložil
ČTK
23.02.2010 17:20
Vodňany (Strakonicko) - Ve Vodňanech vznikne nové centrum pro vědu a výzkum rybářství za 350 milionů korun. Na místě nynějšího vodňanského ústavu rybářského a hydrobiologického, který patří pod Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, stavebníci začátkem příštího opraví a přestaví několik budov. Mělo by tak vzniknout špičkové regionální centrum s mezinárodním dosahem. ČTK o tom informoval ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Pavel Kozák.
    "Získáme podmínky a vybavení pro to, abychom mohli dělat výzkum, který je srovnatelný s evropským nebo světovým výzkumem a tomu by měly odpovídat i výsledky," uvedl. Nyní už má ústav přiznanou dotaci a připravuje výběrové řízení na dodavatele staveb.
    Začátkem příštího roku by měla být rekonstruována hlavní budova ústavu, kde vzniknou nové laboratoře. V místech, kde je nyní líheň, má být experimentální chovné centrum zaměřené na jesetery. Připraveny jsou i další novinky.
    "V rámci vybudování výzkumného centra jsme obdrželi současně i peníze na podporu špičkového výzkumu, takže jsme se museli zavázat k plnění několika výzkumných aktivit," doplnil Kozák. Mezi ně patří například výzkum kvality masa ryb a jeho vylepšení, chov jesetera, využití ryb a raků při sledování kvality vody ve vodárnách, například v rámci protiteroristických opatření. Velký důraz je kladen na přenos výsledků výzkumů do praxe.
    Celkové náklady na projekt jsou 350 milionů, z čehož téměř 77 milionů bude hrazeno z vlastních zdrojů univerzity. Zbývajících 273 milionů bude hrazeno v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, z čehož 75 procent zaplatí Evropská unie a 25 procent státní rozpočet. Vodňanský výzkumný ústav je jediný v Jihočeském kraji, který obdržel dotaci z tohoto operačního programu.
    Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity byla založena k 1. 9. 2009. Tvoří ji Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech a Ústav akvakultury v Českých Budějovicích. Jde o nejkomplexnější pracoviště v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s  habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu.
0 komentářů
přidat komentář