V Těrlicku se bude stavět duchovní centrum

Zdroj
Atelier Štěpán
Vložil
Tisková zpráva
03.02.2013 15:00
Atelier Štěpán

Těrlicko mělo svůj kostel od roku 1772 do roku 1962. Tehdy  byl odstřelen, aby uvolnil místo pro vodní nádrž. V té době bylo postaveno i centrum Těrlicka v duchu pozdního socialistického realismu.
Pro výstavbu nového kostela byly podniknuty několikeré pokusy již od roku 1968. Postupem doby přirozeně převážil názor postavit spíše  duchovní centrum, které bude sloužit nejen věřícím, ale i mládeži, charitě, muzikantům a širším občanským aktivitám. Pro ni bylo logicky vybráno místo v centru obce. Farnost získala pozemek v centru před dvaceti lety, později bylo místo zařazeno do územního plánu pro dané účely. Obec by nyní opět měla mít po mnoha desetiletích důstojné prostory k setkávání. Po dvacetiletém zvažování návrhů mnoha architektů byl vybrán projekt Atelieru Štěpán.
Projekt ale probudil i emoce lidí, kteří s takovým záměrem nesouhlasí. Jedná se spíše o nesouhlas se záměrem, než s vlastním projektem. O jejich pohnutkách je nyní ale obtížné spekulovat.
Hledání výsledné urbanistické kompozice stavby bylo věnováno velké množství času. Bylo prověřováno více tvarových, velikostních i výškových variant a po delším hledání byl nalezen optimální kód pro toto místo. Jedinou možností je vytvoření symbiózy staveb v daném prostředí. Výškově je hmota stavby podobně vysoká jako vyšší část kulturního domu. Na daný prostor stavba reaguje svou orientací, výškou, a rozšiřujícím se půdorysem. Půdorysné i řezové proporce stavby vzcházejí z historických ověřených skutečností sakrálních staveb a klasických poměrů. 
Farnost chce ještě letos získat jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení. Odpůrci ale plánují, že budou proti jednotlivým krokům podávat námitky. Budeme tak žít s architektonickou nadějí ve zdravý rozum občanské společnosti.
0 komentářů
přidat komentář