V Lokti je samostatné pracoviště NPÚ, slibuje rychlejší úřadování

Zdroj
Vladimír Meluzín
Vložil
ČTK
13.03.2007 21:25
Brno

Loket (Sokolovsko) - V Lokti na Sokolovsku bylo oficiálně otevřeno nové samostatné územní pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) pro Karlovarský kraj. Jeho vedení slibuje, že se památkáři po oddělení od NPÚ v  Plzni více přiblíží regionální problematice a pokusí se zkrátit lhůty pro vyřizování žádostí občanů i institucí. Týká se to třeba některých stavebních řízení, kdy je nutné odborné posouzení památkářů. Novinářům to dnes oznámil ředitel loketského pracoviště NPÚ Roman Procházka.

    K rychlejšímu úřadování by měl pomoci i větší počet odborných pracovníků, kteří budou nyní v  regionu působit. Jestliže v někdejší plzeňské pobočce NPÚ pracovalo ještě v  závěru loňského roku kolem šesti zaměstnanců, samostatné pracoviště bude mít jenom v Lokti 15 lidí. Další zaměstnanci z celkového počtu 53 pracují v  památkových objektech v Kynžvartu, Bečově a Valči, uvedl Procházka. "V poslední době jsme zaznamenali, že lidé vzali nové pracoviště na vědomí a roste počet žádostí o naše služby," řekl.
    Náklady na vytvoření nového pracoviště, především pořízení budovy a její rekonstrukce i vybavení, dosáhly asi 14 milionů korun. Z této částky poskytl Karlovarský kraj památkářům 500.000 korun. Odborné pracoviště bude spravovat čtyři národní kulturní památky, mezi nimi třeba zámek Kynžvart a Bečov, dále 1368 movitých a 1389 nemovitých kulturních památek. V  jeho správní působnosti jsou rovněž tři městské památkové rezervace, 11 městských památkových zón, dvě vesnické památkové rezervace a osm vesnických památkových zón.
    Podle hejtmana Josefa Pavla bude v budoucnu nutné dořešit také vybavení objektů příslušným mobiliářem. Jak dále řekl, v regionu je i řada obnovených památek patřících soukromým vlastníkům, kterým ale chybí vybavení. To bylo v minulosti odvezeno na jiné státní objekty a do depozitářů. "To je třeba příklad zámku v Chyši či hradů v Lokti a Horním Hradě. Vybavené objekty budou pro návštěvníky mnohem atraktivnější," řekl.
    Navrácení původních mobiliářů není vyloučeno, poznamenal generální ředitel NPÚ Pavel Jerie. O mobiliáři rozvezeném po různých místech, a to neplatí jen o objekty v  Karlovarském kraji, je slušný přehled. Památkový ústav počítá se scelováním mobiliáře a vyloučeny nejsou ani zápůjčky soukromým vlastníkům, řekl Jerie. "V rámci NPÚ se připravuje zpřístupnění zámku ve Valči. Sochy z tohoto objektu jsou nyní v Plasích na Plzeňsku. Jakmile opravy skončí, půjdou zpátky do Valče," poznamenal.
    Kromě nemovitostí by mělo pracoviště NPÚ Loket ve své správě 51.313 inventárních jednotek mobiliáře a 42.066 svazků historických knih. K  nejvýznamnějším památkám, jejichž historickou hodnotu lze jen těžko vyčíslit, patří relikviář svatého Maura v Bečově a daguerrotypie v Kynžvartu. Zpřístupněné památky ve správě pracoviště NPÚ Loket navštívilo v loňském roce celkem 110.641 lidí. Z toho zámek Bečov 56.624 a Kynžvart 54.017 lidí.
0 komentářů
přidat komentář