V katastrech nemovitostí jsou zásadní nesrovnalosti

Zdroj
Vladimír Klepáč
Vložil
ČTK
09.08.2007 15:50
Brno

Brno - V katastrech nemovitostí jsou zásadní nesrovnalosti, které je nutné odstranit. Problémy mohou mít lidé, kteří své majetky převáděli za dob komunistické totality. Ukazuje se, že ne vždy jim byly jejich nemovitosti řádně přepsány. ČTK to dnes sdělila zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Problém lze řešit podle ní přijetím právní úpravy, která by stanovila lhůtu, v níž by mohly být tyto nesrovnalosti v katastrech odstraněny.
    "Současný vlastník, vedený jako vlastník také v evidenci katastru, je tak náhle, bez vlastního zavinění a možnosti situaci napravit, fakticky zbaven svého vlastnictví," popsala problém Seitlová. Upozornila, že v kanceláři ombudsmana si na tento problém stěžovalo již více občanů. Nesrovnalosti v evidencích katastrálních úřadů vyvolávají podle zástupkyně ombudsmana nedůvěru v principy demokratického právního státu.
    Nyní platí při přepisech nemovitostí v Česku takzvaný intabulační princip. Podle něj se stává občan majitelem nemovitosti až ve chvíli, kdy je učiněn příslušný zápis do pozemkové knihy. Podobně se postupovalo za první republiky. Jinak tomu bylo za komunismu.
    Konkrétně od 1. ledna 1951 až do 1. ledna 1993 se intabulační princip v České republice nedodržoval. V  tomto období přecházelo vlastnické právo z jedné osoby na druhou buď od doby, kdy začala převodní smlouva úředně platit, nebo okamžikem, kdy byla převodní smlouva zaregistrována jakýmkoli státním notářstvím. Změny ve vlastnických vztazích se až dodatečně zapisovaly do evidence nemovitostí vedené podnikem Geodézie. Ne vždy se však změny skutečně zapsaly, čímž vznikly současné nesrovnalosti.
    Sjednat nápravu, tedy dosáhnout přepisu nemovitosti na svoji osobu, může být zdlouhavé a nákladné. Seitlová upozornila ne to, že současná právní úprava neumožňuje celou situaci vhodně řešit. Problémy v  katastrech mohou mít přitom stovky lidí.
    Zástupkyně ombudsmana připravuje na září tiskovou konferenci, na níž se k problému a k jeho řešení podrobně vyjádří.
0 komentářů
přidat komentář