Stop tunelování české vědy a kultury! 25. srpna

Zdroj
Fórum Věda žije!
Vložil
Tisková zpráva
21.08.2009 11:10


PROHLÁŠENÍ FÓRA „VĚDA ŽIJE!“ K SOUČASNÉ SITUACI VĚDY A VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE


V důsledku schváleného návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), poradního orgánu vlády ČR, by měl být snížen základní rozpočet Akademie věd ČR meziročně cca 20 %, tedy v průběhu tří let o více než polovinu. To je perspektiva, která znamená téměř jistou likvidaci pro jakoukoli organizaci, pro AV ČR tím spíše, že bude zásadně omezena její konkurenceschopnost v soutěžení o účelovou podporu i kapacita pro spolupráci s aplikovanou sférou.

V reakci na plánované omezení rozpočtu základního výzkumu v ČR se začala ustavovat fóra vědeckých pracovníků jednotlivých ústavů Akademie věd ČR, která se spojila do fóra „Věda žije!“. Úkolem této neformální iniciativy je informovat o nastalé situaci a vyvolat otevřenou diskusi v širší i odborné veřejnosti.

PROHLAŠUJEME:

1. Odmítáme plány Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) směřující k likvidaci nejen Akademie věd, ale v konečném důsledku veškerého základního výzkumu. Protestujeme proti snahám vyvést pod rouškou podpory tzv. aplikovaného výzkumu značné prostředky zcela mimo oblast vědy. Vítáme premiérovu ochotu alespoň částečně řešit podfinancování Akademie věd pro rok 2010 a oceňujeme jeho nabídku k serióznímu jednání u kulatých stolů. Žádáme systémová řešení organizace a financování vědy a výzkumu v ČR.

2. Žádáme premiéra o okamžité odvolání stávající RVVI, která je plně zodpovědná za současný krizový stav, selhala v mnoha koncepčních otázkách a nesplnila ani vlastní deklarované cíle. V nově jmenované Radě žádáme skutečně reprezentativní zastoupení vědy a výzkumu, nepodléhající dílčím lobbistickým zájmům. Současně požadujeme odvolání stávajícího sekretariátu RVVI, zodpovědného za absurdní aplikaci metodiky hodnocení vědy.

3. Odsuzujeme snahy RVVI postavit Akademii věd a vysoké školy uměle proti sobě. Plány drasticky omezit rozpočet základního výzkumu přicházejí spolu s invazí nátlakových skupin do reformy vysokoškolského vzdělávání. Podporujeme vysoké školy v kritice tzv. Bílé knihy. Nesmíříme se s pokusy obětovat budoucnost vzdělanosti a kultury v České republice vidině krátkodobých zisků.

Fórum Věda žije! plně podporuje všechny dosavadní oficiální postoje a stanoviska Akademie věd a jejích statutárních orgánů.

V Praze, 13. 8. 2009

Zástupci fóra „Věda žije!“
www.vedazije.cz
kontakt: forum@vedazije.cz
0 komentářů
přidat komentář