Stanovisko SKIP k otevřenému dopisu akademiků

Zdroj
Vít Richter
Vložil
Tisková zpráva
29.01.2008 14:45
SKIP ve svém stanovisku odmítá problematická tvrzení skupiny učenců a pedagogů pod vedením Jiřího T. Kotalíka, která se snaží zpochybnit dosavadní úsilí o přípravu novostavby Národní knihovny ČR. Upozorňuje, že Klementinum není pro provoz Národní knihovny jako celku perspektivní. Ani rozsáhlé a nežádoucí zásahy do objektu této národní kulturní památky by nevyřešily situaci Národní knihovny s dlouhodobou perspektivou. SKIP zcela odmítá tvrzení, že 80 % sbírek Národní knihovny je brak, byť je zde povinně uchovávána publikovaná národní produkce bez ohledu na obsahovou, uměleckou či jinou hodnotu, neboť ta jako celek tvoří paměť národa. Za zcela irelevantní považuje SKIP názor, že další rozvoj Národní knihovny lze řešit pouze v souvislosti se situací knihovny Univerzity Karlovy. SKIP připomíná, že Národní knihovna je jedinou národní institucí, pro niž dosud nikdy nebyla postavena budova, a apeluje na předsedu vlády, primátora hl. m. Prahy a ministry kultury a školství, aby se zasadili o výstavbu nové budovy Národní knihovny v co nejkratším časovém horizontu.

Vít Richter
Předseda SKIP
0 komentářů
přidat komentář