Soutěž: Úprava náměstí a autobusového nádraží ve Velešíně

Zdroj
Vložil
Tisková zpráva
01. 10. 07. 06:45
Druh soutěže: veřejná-anonymní, jednokolová, ideová, architektonická soutěž

Vyhlašovatel:
Město Velešín
Nám.J.V. Kamarýta 76
382 32 Velešín
zastoupené: Mgr. Josefem Klímou
Tel: +420 380331541
Fax: +420 380331541
www.velesin.cz

Sekretář soutěže:
Bc. Radovan Sáček
Tel +420 380200161
Fax:+420 380200161
E-mail: rsacek@seznam.cz

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby "Úprava parteru náměstí a autobusového nádraží ve Velešíně"

Porota

Řádní členové nezávislí:
 • Ing.arch. Jaromír Kročák
 • Ing.arch. Petr Vološčuk
 • Ing. Karolína Škrlantová

Řádní členové poroty závislí:
 • Mgr.Josef Klíma
 • Mgr. Rudolf Ondřich

Náhradníci poroty závislí
 • Ing. Petr Skutil
Náhradníci poroty nezávislí
 • František Ondrášek
Ceny celkem: 50.000,-

Termíny:
 • Datum vyhlášení soutěže - 01.10. 2007
 • Lhůta k podání dotazů soutěžícími (emailem sekretáři soutěže) 30.10. 2007
 • Zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů - 44 týden / 2007
 • Lhůta k zodpovězení dotazů - 10 dnů od zasedání poroty
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími - 04.12.2007 do 10:00 hod
Další informace o soutěži na stránkách České komory architektů >
0 komentářů
přidat komentář