Soutěž o návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě

Zdroj
Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
02.02.2009 14:10
Soutěže

Město Znojmo vyhlašuje veřejnou ideovou jednokolovou urbanisticko - architektonickou soutěž o návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě.

> Kompletní znění soutěžních podmínek

Vyhlašovatel soutěže
Název:  Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Petr Nezveda, starosta města
Tel/fax: 515 216 255
E-mail:  binderovaeva@muznojmo.cz

Sekretář soutěže
Společnost Petra Parléře, o.p.s., Dr. Allan Gintel, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel/fax:  233 380 411 / 220 380 354
E-mail:   info@cenapp.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úprav náměstí Svobody ve Znojmě.

Hlavním cílem soutěže je navrhnout architektonicko-urbanistickou koncepci náměstí a bezprostředního okolí tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na kompaktní zástavbu historického jádra. Účelem soutěže je získat nové náměty na společensky, technicky a ekonomicky nejefektivnější způsob přestavby vymezeného území.

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické podklady ve formátech  dgn, dwg, dxf,  jpg, tif, pdf) a budou poskytovány na CD.
Soutěžní podmínky a podklady budou zasílány na základě písemné objednávky poštou na dobírku, výjimečně je lze vyzvednout osobně v sekretariátu soutěže po předchozí telefonické dohodě na čísle 220 380 411, nejpozději však 10 dnů před termínem odevzdání návrhů, tedy do 20. května 2009.
Za poskytnutí soutěžních podkladů je uchazeč povinen uhradit zálohu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun). Částka je splatná v hotovosti proti předání podkladů nebo na účet Společnosti Petra Parléře, o.p.s. u Raiffeisenbank, č. účtu 100 111 8160/5500 a bude v termínu pro vyplacení cen vrácena všem soutěžícím, kteří odevzdají návrh splňující podmínky soutěže.

Porota
Řádní členové poroty:
Závislí vzhledem k vyhlašovateli:
 • Ing. Petr Nezveda
 • PhDr. Jiří Kacetl
 • Ing. arch. Iveta Ludvíková
Nezávislí:
 • Ing. arch. Tomáš Hradečný
 • Ing. arch. Milan Körner
 • Ing. arch. Jan Sedlák
 • Ing. arch. Eva Špačková
Náhradníci poroty:
Závislí:
 • Mgr. Zdeněk Čižmář
Nezávislí:
 • Ing.arch.Zbyněk Ryška
Ceny
 • 1. cena se stanovuje ve výši 300 000,- Kč
 • 2. cena se stanovuje ve výši 200 000,- Kč
 • 3. cena se stanovuje ve výši 100 000, - Kč
Základní termíny soutěže
 • Datum vyhlášení soutěže: 2. února 2009
 • Lhůta k podání dotazů soutěžícími je do 27. února 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů je do 13. března 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na   30. května 2009 do 11.30 hodin do sekretariátu soutěže
 • Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na 16. června 2009. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže
> Kompletní znění soutěžních podmínek naleznete na www.cenapp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články