Současný dům očima mladých architektů 2015

Vložil
Tisková zpráva
30.04.2015 10:30

13. – 16. 5. 2015 Plzeň

soutěž, workshop, výstavy

4. ročník soutěže se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA, 1. náměstka primátora statutárního města Plzně Mgr. Martina Baxy, děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Doc. ak. mal. Josefa Mištery

Vítězové polské části Současný dům 2015
4. ročník soutěže Současný dům očima mladých architektů (2015) probíhá v rámci stejnojmenného mezinárodního projektu, kterého se účastní studenti architektury a technických fakult z České republiky, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska.  Cílem soutěže je představit a vzájemně konfrontovat architektonickou tvorbu nastupující nové generace architektů, jejich pohledy na aktuální otázky individuálního bydlení a životního stylu. Výstupy projektu by měly nabídnout výhled pro budoucnost rodinného bydlení ve 21. století.

Pro vítěze národních kol soutěže je připraven mezinárodní workshop, jehož součástí jsou výstavy, přednášky a další doprovodný program. V rámci workshopu studenti pracují také na společném projektu. V roce 2012 se workshop uskutečnil v maďarském Debrecenu, v dubnu 2013 v Košicích – EHMK 2013, v květnu 2014 na polsko-slovenských hranicích v obci Jeleśnia.
V květnu 2013 byly oceněné soutěžní práce představeny i v rámci společné výstavy o vilové architektuře zemí Visegrádské čtyřky a Slovinska v Bruselu.

Ve dnech 13. - 16. 5.2015 se mezinárodní workshop uskuteční v Plzni – Evropském hlavním městě kultury 2015. Na přípravě a realizaci workshopu se podílí také plzeňská Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Soutěž
Předmětem soutěže Současný český dům: Očima mladých architektů je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu (pro studenty fakult designu jeho interiérů). Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Soutěž je vyhlašována v úzké spolupráci s fakultami architektury jednotlivých zúčastněných zemí. Minulý ročník soutěže s podtitulem Venkovský dům byl zaměřen na rodinné bydlení mimo město. 4. ročník soutěže 2015 je zaměřen na současný rodinný dům v městské zástavbě.

Workshop 2015 – 13. – 16. 5. 2015 PLZEŇ EHMK 2015
Mezinárodní workshop: Contemporary House… 2015 (Současný dům očima mladých architektů 2015) jako hlavní cena pro vítěze soutěže ze zemí Visegrádské 4 a Slovinska (ok.20 studentů se svými pedagogy).

Cílem letošního workshopu bude zpracovat projekt plzeňského Kreativního inkubátoru, místa „pro objevitele a vynálezce“. Motto výsledku: Výsledkem tvůrčí práce není jen návrh, ale také sebepoznání autora. Odborným garantem je Ing. arch. Pavel Ullmann z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Čtyřdenní workshop bude doprovázen přednáškami a také dvěma výstavami.

První výstava pod názvem „Současný dům očima mladých architektů „ představí veřejnosti ve dnech 13. 5. – 13. 6. 2015 v prostorách Restaurace Za oponou (Nové divadlo) v Plzni vítězné práce předchozích ročníků soutěže.
Slavnostní vernisáže, která se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 v 17:00 v plzeňské Restauraci Za oponou se zúčastní také 1. náměstek primátora pan Mgr. Martin Baxa, který letošnímu ročníku soutěže a workshopu udělil svou záštitu.

Druhá výstava – „Současný městský dům a Současný venkovský dům očima mladých architektů“ bude věnována oceněným soutěžním pracím loňského a vítězným pracím letošního ročníku. Výstava bude slavnostně zahájena za účastni pana náměstka Baxy a děkana FDU LS doc. ak. mal .Josefa Mištery  v pátek 15.5.2015 v 15h v prostorách Fakulty designu a umění L.Sutnara. V průběhu vernisáže budou předány také diplomy vítězům letošní české části soutěže.
Studenti i další zájemci o architekturu budou mít možnost si tuto výstavu prohlédnout na Fakultě designu do 30. 5. 2015.

Na podzim tohoto roku se společná výstava oceněných soutěžních prací doplněná nově i o oceněné práce studentů Fakulty designu a umění LS představí v prostorách Slovenského institutu v Praze.

Všechny informace týkající se soutěže i workshopu 2015 budou postupně k dispozici na aktualizovaných webových stránkách: www.slavnestavby.cz

Připravuje a realizuje nakladatelství FOIBOS BOOKS ve spolupráci s fakultami architektury zemí V4+Slovinska a kulturními instituty zúčastněných zemí.

Projekt je podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem
The project is funded with support from the International Visegrad Fund


WORKSHOP: 13. – 16. 5. 2015 PLZEŇ

Výstava Současný dům očima mladých architektů:

13. 5. – 13. 6. 2015
Restaurace ZA OPONOU, Palackého náměstí 30, Nové divadlo Plzeň
Otevírací doba restaurace Po – Ne 11:00 – 24:00

Výstava Současný městský dům a Současný venkovský dům očima mladých architektů
15. 5. – 30. 5. 2015
Otevřeno: Po – Pá 8:00 – 20:00
Vstup volný
Fakulty designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň
0 komentářů
přidat komentář