Sjezd historiků se bude zabývat proměnami dějin umění

Vložil
ČTK
20.09.2006 21:35
Praha

Praha - Proměnám dějin umění se bude věnovat sjezd historiků umění, který se uskuteční ve čtvrtek a v pátek na Filozofické fakultě UK v  Praze. Setkání pořádá Umělecko-historická společnost v českých zemích ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Ústavem pro dějiny umění FFUK.

    Odborníci se budou zabývat různými problémy svého oboru, většinou oblastí se line otázka nemožnosti oddělit teorii od praxe. "V sekci Umění, památka, trh bude řeč nejen o trhu s uměním a jeho průnicích do vědního oboru, ale například i o podmínkách diváctví či otázce falzifikátů," sdělila ČTK za pořadatele Zuzana Štefková.
    Část sjezdu nazvaná Dějiny umění mimo kánon rozvede téma přehodnocení rámce disciplíny, která se sice stále označuje jako dějiny umění, ale sami historici umění přitom vycházejí z provázanosti celé oblasti vizuální kultury.
    Teorie "nových" dějin umění, stejně jako ostatních humanitních i exaktních věd, tematizuje jejich historický a společensky podmíněný kontext, což je vlastní téma sekce s názvem Ve stínu ideologií. "Tato sekce usiluje o zmapování bolestných souvislostí mezi vývojem oboru a totalitními ideologiemi, které jej (de)formovaly, a zpochybňuje pojetí dějin umění jako apolitické disciplíny," uvedla Štefková.
    Dalším tématem sjezdu bude sochařství, kde chtějí někteří experti zdůraznit společenský kontext sochařské tvorby v souvislostech osobní a politické reprezentace. Zároveň rozebírá fenomén sochy, jak se proměňoval od gotické huti po postmoderní sochařství překračující hranice tradičního artefaktu.
    Informace o sjezdu lze získat na adrese www.dejinyumeni.cz.
0 komentářů
přidat komentář