Restaurátoři chtějí profesní komoru, měla by chránit je i památky

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
09.02.2015 19:00
Praha

Praha - Restaurátoři chtějí založit profesní komoru, která by dohlížela na kvalitu oprav památkových předmětů a nemovitostí a vystupovala i v zájmu reprezentantů oboru. Současná evidence licencí u ministerstva kultury není podle iniciátorů komory dostatečná a nezajišťuje, že se o kulturní dědictví pečuje dobře. "Nikdo nekontroluje, co držitelé licencí dělají," řekl ČTK vedoucí restaurátorského oddělení Národní galerie Petr Kuthan.
    Povolení k restaurování udílí ministerstvo kultury na základě vzdělání, případně odborné praxe žadatele. Licenci má na 1300 osob. Podle restaurátorů, kteří usilují o vznik komory, stále existuje mnoho případů, kdy se i památky nejvyšší státní ochrany opravují nekvalitně. Po komoře volají i v souvislosti s připravovaným novým památkovým zákonem, který by měl nahradit normu starou více než 25 let. Se svými požadavky vystoupili koncem ledna ve Sněmovně.
    Česká komora restaurátorů by totiž podle nich měla vzniknout zákonem, jako je tomu v případě České komory architektů, České lékařské komory nebo Advokátní komory - jinak prý bude jedním z dalších profesních spolků bez právní subjektivity. Podle Kuthana je pravděpodobnější, že ji budou iniciovat poslanci, než ministerstvo.
    "V restaurátorské praxi neexistuje zpětná kontrola a památková péče ani ministerstvo tuto kontrolu nemůže vykonávat, protože pro ni nemá kvalifikované pracovníky ani kapacitu. A toto může být jedna z důležitých činností České komory restaurátorů," uvedla na semináři restaurátorka s dlouholetou praxí Zuzana Poláková.
    Restaurátoři se podle ní musí profesně sdružit v komoře, protože nemají oporu ve stávající ani plánované legislativě. Komora by měla být složená ze všech restaurátorských oborů a specializací. Vedle vysokoškolsky vzdělaných specialistů - restaurátorů malby a sochařství by v komoře měla mít zastoupení umělecká řemesla.
    Kuthan také upozorňuje na praxi, kdy stavebník tlačí restaurátora k co nejlevnějšímu řešení. "Je to však restaurátor, který ručí za kvalitu opravy památky - v takovém případě by to mohla být komora, kdo by se za něj postavil," říká.
    Poláková říká, že v návrhu památkového zákona není žádná souvztažnost s připravovaným stavebním zákonem. "Pokud máme chránit nemovité kulturní památky, tak je restaurátor jeho nezbytnou součástí a nemůžeme to nechat na stavebních firmách," uvedla.
     Záměr založit Českou komoru restaurátorů podpořil Juraj Žáry z Katedry teorie a dějin umění AVU, vedoucí Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky AVU Karel Stretti, vedoucí Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských téže školy Petr Siegl, restaurátor skla a vitráží Jiří Černohorský a restaurátorka textilu a soudní znalkyně Ludmila Kaprasová.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Chápu,
robert
10.02.15 09:02
ČR PRAXE 2015:
10.02.15 03:46
Ano, ale jen někteří!
Jiří Bláha
13.02.15 11:42
zobrazit všechny komentáře

Související články