Recenze knihy Města zdí / Život a smrt obchodních center

Zdroj
Karolína Kripnerová
Vložil
Tisková zpráva
31.12.2017 16:00
Kniha Města zdí architektky Anny B. Háblové upozorňuje na problematický fenomén naší společnosti – obchodní centra. Ta jsme si zvykli vnímat jako samozřejmou součást měst. Kniha čtenáři otevírá oči a ukazuje, co obchodní centra městům a lidem způsobila, a kam až to s naší společností (dle amerického vzoru) může dojít. Naladění a závažnost knihy lze vyčíst z podtitulu, Život a smrt obchodních center, který nápadně odkazuje k dílu Smrt a život amerických velkoměst Jane Jacobsové.
Anna Beata Háblová na problematiku obchodních center nahlíží poměrně systematicky, kdy knihu rozděluje do čtyř oddílů. Jednotlivé části jsou odděleny krátkým komiksem, který se snaží předat sdělení knihy v jiné podobě. V prvním oddíle autorka seznamuje čtenáře s historií a vývojem, který vedl k dnešní podobě chrámů konzumu. Druhá část se zaměřuje na vztah obchodních center k městu, a následně třetí rozebírá společné znaky center. Knihu autorka uzavírá šesticí doporučení, jak centra navrhovat lépe. A to s ohledem na padesátiletou zkušenost s obchodními centry v Americe, ze které bychom si měli vzít ponaučení.
Styl knihy balancuje mezi čtivými skripty, naučnou literaturou a někdy sáhne až ke způsobu připomínajícím beletrii. Tato různorodost může znamenat příjemné oživení v četbě či naopak vyvolat otázku, pro koho je kniha vlastně určena. Teoretické úvahy jsou v knize doplněny praktickými příklady: ve formě kresebných zkratek a přirovnání ke konkrétním českým a zahraničním obchodním centrům. Domnívám se, že zejména více českých příkladů by knize přidalo na atraktivitě.
Grafická podoba knihy je dobře zvládnutá; omezuje se na minimum fontů a pracuje vedle černé, bílé a šedé pouze s jednou barvou. Ta se knihou prolíná od obálky až po zvýraznění myšlenky ve skicách. Čtvercová kniha tak za hravě modrou obálkou skrývá vážné úvahy o stavu naší společnosti. Doufejme, že komiksová lehkost knihy přiláká k přečtení (a zamyšlení se!) dostatek čtenářů.
Autorka recenze: Ing. arch. Karolína Kripnerová

Autorka publikace: Anna Beata Háblová
Nakladatelství: Dokořán, s. r. o., Praha 2017
Formát: 19x21 cm, 256 stran, vázaná vazba
ISBN 978-80-7363-861-0 (Dokořán)
ISBN 978-80-87931-73-8 (IPR Praha)
0 komentářů
přidat komentář

Související články