Radnice většinu bytů již prodaly, výnosy se vracejí do bydlení

Vložil
ČTK
23.07.2006 12:45
Praha

Praha - Velká města v Česku již zprivatizovala většinu svých bytů, o prodeji zbývajících uvažují. Radnice si většinou chtějí ponechat jen byty, které mají sloužit jako sociální nebo startovací. Výnosy z prodeje bytů se obvykle vracejí zpět do údržby bytových domů či výstavby nových. Některé radnice z těchto peněz financují rozvoj města, například Liberec je použil na modernizaci tramvajové trati. Vyplynulo to z ankety ČTK.

    Radnice přistoupily k prodeji především kvůli vysokým nákladům na údržbu bytového fondu, na které regulované nájemné nestačilo. Některá města trápily i vysoké dluhy na nájemném. Najdou se však i výjimky. Například šumavské město Sušice s 12.000 obyvateli má asi 1400 bytů a v minulosti jich prodalo kolem 50. "Myslíme si, že město umí být stejně dobrým vlastníkem bytů jako soukromník," míní starostka Jiřina Rippelová. Byty, byť do jejich oprav musí radnice investovat, jsou podle ní městským majetkem a nájem z nich představuje příjem pro rozpočet.
    V současnosti staví města vlastní nájemní byty jen výjimečně, spíše chtějí jen vybírat pozemky na výstavbu bytů soukromým investorům. Například města v  Plzeňském kraji postavila v posledních letech stovky nájemních bytů, velké množství zejména v bývalých armádních objektech, nyní již ale vlastní byty budovat nechce. Ve středních Čechách patří mezi města s největším rozvojem bytové výstavby Kolín. Jen pro potřeby tamní automobilky TPCA staví 850 bytů, z  toho 300 dokončil loni, zbytek by měl být hotov letos v srpnu.
    V Brně se zatím privatizace týkala 10.700 z více než 50.000 obecních bytů. Stejné množství jich na prodej ještě čeká. Město zatím na privatizaci bytů vydělalo 3,5 miliardy korun, značnou část zisku vrátil magistrát zpět do bydlení. Městu zároveň chybí miliardy korun na opravy starších domů. Jen městská část Brno-střed by na rekonstrukce, převážně v historickém centru města, potřebovala dvě miliardy. V  plném proudu je prodej obecních bytů ve Vyškově. Tamní radnice si chce z  původních 3000 ponechat 660 bytů, má spočítáno, že jí to vynese 350 milionů korun.
    Plzeň měla před deseti lety přes 23.000 bytů, to byla asi třetina bytů ve městě. Během několika vln privatizace radnice postupně schválila k  prodeji 18.000 bytů. Nyní se má prodávat 800 bytů, které Plzeň dostala letos od armády.
    Ústí nad Labem prodalo za 14 let majetek za 1,9 miliardy korun, největší podíl zisku tvořil prodej bytů. Peníze z privatizace použil magistrát na rozsáhlé investice. Byty prodávaly jednotlivé městské obvody, které si ponechaly několik sociálních bytů. V centru jich zůstalo 240, v obvodu Neštěmice 800. Výhodou privatizace podle starostky neštěmické radnice Miloslavy Válkové bylo to, že se město zároveň zbavilo pohledávek. Děčín nyní vlastní 800 bytů, před privatizací měl 13.857 bytů. Za prodej všech nemovitostí, a to včetně pozemků, město získalo zhruba 1,5 miliardy korun. Mostu z 21.000 obecních bytů zbývá asi 7000. Za prodej už město utržilo přes půl miliardy korun.
    Liberec ještě v roce 1998 vlastnil kolem 15.500 bytů, dnes jich má kolem 850. Radnice získala z prodeje svého majetku přes tři miliardy korun, kolem 2,7 miliardy vynesly prodeje bytů a domů. Největší část výnosu spotřebovala radnice na modernizaci tramvajové trati. Stamiliony směřovaly také do nákladných rekonstrukcí školních budov či komunikací.
    Olomoucká radnice původně vlastnila zhruba 16.000 bytů. Po skončení druhé vlny prodeje, která nyní finišuje, městu zůstane asi 2000 bytů. Zlín vlastnil v roce 1992 zhruba 10.500 bytů, nyní jich má 3150. Jihlava nyní vlastní kolem 1600 bytů, přibližně stejný počet se krajskému městu podařilo v minulých letech zprivatizovat.
    Pardubice prodaly od roku 2000 celkem 9187 městských bytů. "K prodeji jich zbývá ještě asi 200, zbylých 3500 si chce město ponechat ve svém majetku," uvedla Nataša Hradní z tiskového odboru magistrátu. Podobně se zbavovala svých bytů i další města v kraji. Chrudim si jich ponechala 525, Ústí nad Orlicí zůstalo ze 748 bytů jen zhruba 160, přibližně polovina bytů se převedla na jejich uživatele v Ústeckoorlickém bytovém družstvu, v němž má město podíl. Ve Svitavách zbylo radnici 652 bytů, 1066 jich přešlo do soukromého vlastnictví.
    Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 je v České republice celkem téměř 3,83 milionu obydlených bytů v 1,63 milionu domů. Nájemních bytů je podle dostupných informací zhruba milion, z toho s regulovaným nájemným jich je asi 760.000.
0 komentářů
přidat komentář