Program zateplování nebere ohled na památkovou péči

Vložil
ČTK
23.04.2009 12:45
Praha

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) se obává, že program zateplování budov, který ve středu stát odstartoval, může uškodit památkám. Podmínky programu podle ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové nezohledňují specifika péče o architektonické dědictví.
    Program Zelená úsporám vítají podnikatelé ve stavebnictví, podle kterých jde o dosud nejlepší protikrizové opatření vlády. Vlastníci domů a bytů o něj mají veliký zájem. Program má v  příštích čtyřech letech nabídnout dotaci až 250.000 domácnostem. Letos by měl program nabídnout zhruba deset miliard korun, v příštích třech letech až dalších 15 miliard korun.
    Lidé mohou žádat o dotaci i na instalace technologií obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla - solární kolektory, tepelná čerpadla či kotle na veškeré typy biomasy, které jsou v ČR k dispozici.
    Památkový ústav podle ředitelky souhlasí s tím, že by se stavby měly upravovat tak, aby šetřily energii. Podporované úpravy ale mohou v případě domů, které jsou kulturními památkami nebo se nacházejí v památkově chráněných územích, zásadně proměnit vzhled chráněných budov a celků, a jsou tak často neslučitelné s památkovou ochranou, uvádí NPÚ.
    Podle památkářů byly současné pokusy o zateplování historických objektů často dané stavbě na škodu. Majitelé zkouší objekty upravovat pomocí polystyrénových desek či osazováním plastových oken do cenných architektonicky ztvárněných průčelí. Zásadní rizika podle památkářů vyplývají z rychlé a výrazné změny vnitřního klimatu těchto staveb.
    NPÚ je přesvědčen, že u památkově chráněných budov je možné nalézt vhodnější a přiměřenější způsob energetických úspor. Úpravy historických objektů je podle památkářů třeba řešit především individuálně, s ohledem na kvalitu a stáří jednotlivých staveb. Tepelné úspory přinesou nejen plastová okna, ale i nová dřevěná, spořit energii i peníze mohou některé alternativní zdroje.
    Program v navrhované podobě může podle ředitelky vést nejen k  masivnímu ohrožení památkového fondu, ale také k diskriminaci vlastníků památkově chráněných staveb. Hrozí situace, že vlastníci památek budou žádat o  státní dotace na úpravy, které orgány památkové péče budou muset zamítat pro jejich neslučitelnost s památkovým zákonem.
    NPÚ proto žádá příslušná ministerstva o přehodnocení podmínek programu tak, aby vlastníci kulturních památek dostali šanci žádat o dotaci na úpravy, které směřují k energetickým úsporám, ale nejsou z hlediska památkové péče konfliktní.

Většina z bodových domů s malými byty (1937) na Renneské ulici v Brně od Bedřicha Rozehnala má dnes již zateplování za sebou.

Související články