Proč jsme tady - řešení revitalizace města Třeboň

Zdroj
Jana Hriňová, FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
03.10.2013 07:55
Výstava projektu „Proč jsme tady“, přináší odpovědi nejen na samotnou otázku, ale také na možné řešení revitalizace města Třeboň.
Studenti ateliéru Kohout -Tichý z Fakulty architektury ČVUT v Praze se připojili k projektu „Art led regeneration“, kterého cílem je ukázat občanům města Třeboň, jednu z možných strategií při rozvoji města.
Úlohou studentů, pro které byl projekt semestrálním zadáním, bylo navrhnout zázemí pro centrum umění v městě Třeboň. Svými projekty měli nastínit ne jen směry jakými by se zázemí a okolí mohlo ubírat, ale rovněž prozkoumat jak by taková revitalizace z hlediska urbanistických, demografických a historických aspektů mohla dopadnout.
Ústředním prvkem jejich koncentrace, byl objekt známý jako Schwarzenberský špejchar, který se dlouhodobě nepoužívá a kterého génius loci přímo vyzývá po umělecké realizaci.
Poslání, jak do špejcharu i města vrátit život, se studenti ujmuli zodpovědně, o čemž vypovídají i jejich výsledky. Jak dodává Ing. arch. David Tichý z ateliéru Kohout -Tichý „Přinesli jsme projekty, které představili různé směry, jak se špejchar a okolí dá proměnit. Srovnání těchto projektů, navíc nabízí celou škálu přístupů pro možná řešení.“
Výsledky jejich tvůrčí činností v podobě 14 projektů si můžete prohlédnout v prostorách domu Štěpánka Netolického již od 6. do 12 října 2013.

Ateliér Kohout – Tichý, FA ČVUT

Jako jeden z 32 ateliérů Fakulty architektury zajišťuje výuku na Ústavě nauky o budovách.  Ateliér je zaměřen na stavby spojené s různým typem „obývání“, přičemž důraz je kladen na pochopení kulturních podmínek, urbanistických souvislostí a sociálních vazeb, podporujících společenství popřípadě vznik společného bydlení.
0 komentářů
přidat komentář