Připravuje se kniha o krajině Sudet

Vložil
ČTK
23.03.2006 20:15
Praha

PRAHA - Dvě desítky architektů, krajinářů, kulturologů i státních úředníků připravuje pod hlavičkou sdružení Antikomplex knihu o krajině Sudet. Publikace mapující historii českého pohraničí obývaného do roku 1945 německým obyvatelstvem i současnost Sudet vyjde na podzim. Autoři v ní chtějí diskutovat o vývoji středoevropské krajiny, který podle nich historie Sudet výborně reprezentuje.

České pohraničí je laboratoří, ve které šel vývoj rychleji a dramatičtějším způsobem než jinde, ale stejným směrem, představili dnes svůj záměr členové sdružení na pražské konferenci Ochrana krajinného rázu. Systematicky začalo sdružení mapovat pohraničí při přípravě putovní výstavy fotografií Zmizelé Sudety. Projekt srovnávacích snímků měl v Praze vernisáž na konci roku 2002, od té doby výstava úspěšně putuje po českých městech. Loni na podzim za ni sdružení získalo německou Cenu kultury Georga Dehia pro osobnosti a instituce, které se zabývají německou kulturou a historií ve východní Evropě, vyvolávají dialog a zaměřují se na budoucnost.
V knize se mají experti, mezi nimi například exministr životního prostředí Ivan Dejmal, zabývat otázkou obnovy zničené kulturní krajiny ale i teoretizovat nad tématem opuštění krajinného modelu ve chvíli, kdy přestává být ekonomicky efektivní.
Jednotlivé kapitoly zmapují Sudety jako krajinu zemědělskou, tedy tu, která zanikla po roce 1945, i jako opuštěnou zemi. Na příkladech autoři popíšou zánik celých vsí, jako příklad uvedla Susanne Zetschová Bažantov v Českém lese, který lze nyní v krajině poznat pouze podle zachovalého rybníka. Celkem po odsunu německého obyvatelstva v Sudetech zaniklo 3000 obcí, polosamot a samot.
Zvlášť autoři popíší likvidaci přírody a kulturní krajiny v severočeské pánvi. Kniha bude obsahovat i popis nového života krajiny Sudet - výstavbu benzinových pump či neústrojných areálů na horách. Vedle těchto negativních poloh přinese ale publikace podle Zetschové i optimističtější příklady snah o obnovu paměti krajiny.
Dění na české straně hranic publikace srovná s vývojem přilehlé německé a rakouské krajiny.
0 komentářů
přidat komentář