Přerovští úředníci zastavili demoliční práce na památce

Zdroj
Alena Petrželová
Vložil
ČTK
12.02.2007 00:45
Přerov

Přerov - Přerovští úředníci dnes kolem poledne zastavili demoliční práce historického spolkového domu Trávník, který začala v sobotu ráno stavební firma přes protest odborníků i ministerstva kultury rozebírat. Podle zástupců radnice firma nesplnila podmínky demoličního výměru. Objekt byl před půl rokem vyškrtnut ze seznamu kulturních památek. Ministerstvo však tento krok označilo nyní za chybu a rozhodlo se své původní usnesení před několika dny zvrátit. Majitel budovy však nové usnesení, které bylo doručeno v pátek faxem, dosud nepřevzal.

    "Znovu jsme projednali možnost, zda byly splněny podmínky demoličního výměru. Podpořili jsme stanovisko státního stavebního dozoru v tom, že podmínky dodrženy nebyly. Firma nemá potvrzení o odpojení objektu od plynu a areál objektu není kvůli stavebním pracím také řádně ohrazen. Na základě toho se stavba pozastavuje," řekla dnes ČTK náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).
    Přerované ani zástupci radnice, kteří proti demolici památky bojovali po celý víkend, však zatím vyhráno nemají. Pokud totiž firma dá vše v pondělí do pořádku a majitel objektu zároveň nepřevezme oznámení ministerstva kultury o zahájení řízení, mohou teoreticky stavební práce pokračovat.
    Podle přerovského primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) město kvůli tomu podnikne veškeré kroky. "Odbor životního prostředí v  pondělí vyrozumí firmu o zahájení správního řízení ministerstva. Vyrozumění se pokusíme prostřednictvím dodavatelské firmy předat i vlastníkovi objektu. Na podnět jednoho ze zastupitelů necháme zároveň přezkoumat rozhodnutí stavebního úřadu, který vydal demoliční výměr," řekl dnes ČTK primátor Lajtoch. Podotkl, že město bude zároveň usilovat i o to, aby rozebraná střecha byla co nejrychleji zakryta a objekt zabezpečen proti dalšímu ničení.
    Majitele objektu sídlícího v Brně se již o víkendu pokusili zkontaktovat policisté, ale bezúspěšně. "Požádali jsme kolegy v Brně, aby prověřili adresu firmy, ale nikdo tam nebyl. Dosud jsme s majitelem žádný kontakt nenavázali," řekla dnes ČTK přerovská policejní mluvčí Michaela Sedláčková. Podotkla, že pokud bude policie požádána, pokusí se doručit majiteli rozhodnutí ministerstva kultury. Případem se zabývá policie také kvůli tomu, že nespokojení Přerované podali na neznámého pachatele kvůli demolici objektu trestní oznámení.
    Během soboty a dnešního dopoledne dělníci stavební firmy v pracích vydatně pokročili. Střecha památky je již dole a zbývá z ní sundat jen několik trámů. Než byla demolice zastavena, dělníci začali dnes ráno strhávat krytinu i z druhé budovy.
    Takzvaný spolkový dům Trávník, který byl 40 let zapsán na seznam kulturních památek, ministerstvo ze seznamu vyškrtlo před půl rokem. Na podnět Přerovanů a odborníků se rozhodli úředníci před několika dny své původní usnesení zvrátit a zahájit správní řízení. Město rozhodnutí ministerstva dostalo faxem v pátek. Řízení však zahájeno dosud být nemohlo - majitel objektu si usnesení nepřevzal. Místo toho byl dům v pátek narychlo vyklizen, v sobotu nad ránem jej obsadili dělníci a začali s demolicí.
    Vyškrtnutí domu ze seznamu památek, na kterém se loni angažoval tehdejší náměstek ministra František Formánek, označili nyní ministerští úředníci za chybu. "Jednal tak i  přesto, že Národní památkový ústav-územní pracoviště Olomouc nedoporučil rušit prohlášení domu za kulturní památku s odůvodněním, že jde mimo jiné i o pozoruhodnou stavbu z počátku 20.let minulého století významného regionálního architekta Roberta Motky, jedinou dochovanou svého druhu ve městě i v okolí," stojí ve stanovisku ministerstva kultury, které má ČTK k dispozici.
    Vyškrtnutím památky ze seznamu se otevřela majiteli objetu, brněnské firmě Reinvest Corporation, cesta k demolici a k vybudování obchodního centra. Zástupci radnice tehdy vyškrtnutí podpořili. Dnes se brání tím, že měli zkreslené a cílené informace. "Je to celé podivné, všichni se domnívají, že jsou za tím nějaké záměry," řekla dnes ČTK přerovská zastupitelka Marta Jandová.
    Zástupce brněnské firmy Reinvest Corporation Jan Prokop ani dnes nezvedal svůj mobilní telefon. K pracím se odmítli na místě vyjádřit také zástupci stavební firmy.
    Dělnický dům přezdívaný v Přerově Komuna byl postaven na počátku 20. století. Objekt se stal střediskem stranického života, proletářské tělovýchovy, kulturních, divadelních a hudebních složek strany v  přerovském okrese. Konala se tam také shromáždění za účasti vedoucích pracovníků KSČ. Objekt byl zapsán na seznam nemovitých kulturních památek jako památka dělnického hnutí s odkazem na činnost KSČ v roce 1963.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nemáte
ondrejcisler
12.02.07 02:27
zobrazit všechny komentáře