Přehled budoucích Národních kulturních památek

Vložil
ČTK
28.04.2008 10:55
Liberec

Národní dům, Prostějov
Přehled památek, které by vláda měla v pondělí vyhlásit novými Národními kulturními památkami:

Středočeský kraj

 • Hrad Český Šternberk - jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Původně raně gotický hrad z roku 1214, jeho stavební vývoj byl v podstatě dokončen v pozdní gotice, pozdější stavební úpravy se věnovaly už jen k úpravám vnitřních prostor.
 • Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory - románský kostel z roku 1165 patří k nejvýznamnějším památkám stavitelství 12. století. Unikátní je zachovalá vnější sochařská výzdoba s figurálními plastikami.
 • Kostel sv. Mikuláše ve Vinci - pozdně románský kostel z druhé poloviny 12. století s bohatou výzdobou interiéru i exteriéru. Současná podoba pochází z doby kolem roku 1240.

Jihočeský kraj:

 • Vodní mlýn v Hoslovicích - unikátní památka dokládající vývoj lidové architektury a technického vybavení vesnických mlýnů. Pochází nejspíše z druhé poloviny 16. století, první zmínka o mlýnu pochází z roku 1654.
 • Zámek Orlík - původní hrad byl zmiňován už v polovině 13. století, po požáru v polovině 16. století získal současný půdorys. Současná romantická gotizující přestavba pochází z první poloviny 19. století.
 • Klášter premonstrátů v Milevsku - byl založen v roce 1184, románská bazilika Navštívení Panny Marie a zejména starší kostel sv. Jiljí patří k nejvýznamnějším stavbám poslední čtvrtiny 12. století v ČR.

Plzeňský kraj

 • Selský dvůr v Plzni-Bolevci - autenticky dochovaný příklad tradičních selských dvorů budovaných na Plzeňsku v období tzv. lidového klasicismu. Dvůr existoval už ve středověku, současná podoba je z počátku 19. století.
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - patří k vynikajícím stavbám pozdního baroka v Čechách. Postaven byl podle plánů Kiliána Ignáce Diezenhofera z roku 1729, na počátku 20. století jej restauroval architekt Bedřich Ohmann.

Karlovarský kraj:

 • Klášter premonstrátů v Teplé - klášter byl založen koncem 12. století. Kostel vysvěcený roku 1232 je prvním halovým trojlodím v Čechách a představuje doklad přechodu od románského k raně gotickému slohu. Je také ukázkou průběžného stavebního vývoje, který se zde zastavil až ve 20. století.
 • Středověký důl Jeroným v Čisté - důlní dílo určené pro těžbu cínu pochází z 15. až 16. století. Díky dochování v původním stavu patří důl k nejvýznamnějším technickým památkám Evropy.
 • Rudná věž smrti v Ostrově nad Ohří - rudná věž z 50. let 20. století je dokladem perzekuce politických vězňů a připomíná oběti, jež zemřely následkem vyčerpání a ozáření.

Ústecký kraj:

 • Kostel sv. Floriána v Krásném Březně - původně zámecká kaple postavená v letech 1601 až 1603. Představuje jedinečný příklad tzv. saské renesance, podporované šlechtici luterského vyznání. Význam stavby z hlediska výtvarného umění přesahuje území ČR.

Liberecký kraj:

 • Kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí - kostel s bohatou vnitřní výzdobou byl postaven nad hrobem svaté Zdislavy (svatořečené roku 1995). Patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě.
 • Hrad Grabštejn - patří k nejstarším hradům severních Čech. V letech 1564 až 1569 byl přestavěn na renesanční sídlo, z původní stavby se zachovala velká okrouhlá věž a většina obvodového zdiva. Renesanční podobu si zachoval dodnes.

Královehradecký kraj:

 • Zámek v Novém Městě nad Metují - původní tvrz z počátku 16. století byla ještě v druhé polovině téhož století renesančně rozšířena. Přestavbou prošel i ve druhé polovině 17. století, v letech 1909 až 1911 byl obnoven v barokním duchu podle plánů Dušana Jurkovče. Interiéry měl na starosti Pavel Janák.
 • Hrad Kost - založen asi v první polovině 14. století, po roce 1370 byl radikálně přestavěn, v první polovině 16. století přibylo renesanční křídlo. Po požáru roku 1635 byl jen minimálně využíván, díky čemuž jde o jeden z nejzachovalejších hradů bez pozdějších úprav.
 • Zámek Humprecht - lovecký zámeček, vynikající ukázka stavby vytvořené pro občasné využívání. Postaven v roce 1667, současnou podobu získal o 13 let později po požáru střechy a následné opravě.
 • Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově - dřevěný kostel postavený asi v roce 1177, dnešní podoba je z doby po požáru v roce 1449. Nejstarší autenticky dochovaný dřevěný kostel je výjimečnou ukázkou lidové architektury.

Pardubický kraj

 • Radnice v Poličce - barokní komplex radnice se dvěma kašnami, morovým sloupem a sochou sv. Jana Nepomuckého na náměstí. Jedinečně organický soubor radnice a soch se zcela vyrovná nejhonosnějším šlechtickým sídlům.

Vysočina:

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné - na místě kostela z počátku 13. století byla na počátku 18. století postavena barokní stavba podle plánů architekta Dominika d'Angeliho. Kostel je jednou z nejvýznamnějších budov vzniklých mimo okruh předních zemských architektů.
 • Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě - raně gotická stavba byla založena současně s městem ve 40. letech 13. století, dostavována byla postupně do závěru 14. století. Monumentální stavba je architektonickým dílem středoevropského významu.

Jihomoravský kraj:

 • Zámek Slavkov u Brna - na jeho místě stála od 13. století komenda Řádu německých rytířů. Pozdější renesanční sídlo bylo v závěru 17. století přestavěno podle projektu italského architekta Domenika Martinelliho. V barokní podobě zámek představuje významné šlechtické sídlo.
 • Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách - vznikl po roce 1713 na místě dvou starších kostelů, poničených za třicetileté války. Kostel projektoval Jan Blažej Santini-Aichel, je jedním z nejvýraznějších barokních areálů tohoto typu na Moravě.
 • Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů - patří mezi nejvýznamnější naleziště pozůstatků života člověka starší doby kamenné v Evropě. Jsou zde dochovány zbytky obydlí, lovecké kořisti i doklady uměleckého cítění.

Olomoucký kraj:

 • Národní dům v Prostějově - postaven v letech 1905 až 1907 podle návrhu Jana Kotěry. Na výtvarném výrazu domu se podíleli malíři Jan Preisler, František Kysela a sochaři František Sucharda a Bohumil Kafka.
 • Vodní elektrárna v Třeštině - budova je pozoruhodným dílem české meziválečné architektury, turbína s příslušenstvím z let 1932 až 1933 pochází z ČKD Praha a ČKD Blansko.

Moravskoslezský kraj:

 • Lískova vila v Ostravě - vila vyprojektovaná v roce 1935 bratry Šlapetovými a postavená o rok později představuje jeden z ojedinělých příkladů organicky zaměřeného funkcionalismu na území severní Moravy.

Zlínský kraj:

 • Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě - původně rozsáhlý cisterciácký klášter dokončený ve 40. letech 13. století na poutním místě, spojovaném s působením Cyrila a Metoděje. Klášter byl poškozen husity, kostel byl obnoven koncem 16. století. Současná podoba je z přelomu 17. a 18. století.
 • Evangelický kostel ve Velké Lhotě - jednopatrový roubený kostel z roku 1783, poslední autenticky dochovaný evangelický kostel s typickými rysy chudých roubených kostelů té doby. Jde o výjimečný doklad lidové architektury.
0 komentářů
přidat komentář