Pražské Quadriennale doprovází architektonická soutěž

Soutěž divadelní architektury OISTAT

Vložil
Tisková zpráva
07.11.2006 00:05
Soutěže

11. ročník mezinárodní soutěžní výstavy scénografie a divadelní architektury
14. – 24. června 2007 / Průmyslový palác, Výstaviště Praha

V Praze, 26. října - Pro studenty architektury a začínající mladé architekty je určena architektonická soutěž vyhlášená v rámci mezinárodní výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale 2007 (PQ 07). Soutěž vyhlásila společně s PQ 07 Mezinárodní organizací scénografie, divadelní architektury a techniky OISTAT. Soutěž je zaměřená na návrhy nových divadelních budov a originálních prostor pro divadelní představení projektovaných v místě dle vlastního výběru soutěžících.

Vybrané projekty budou vystaveny na studentské sekci PQ, Scenofestu a během PQ 07 dojde také k vyhlášení vítěze, jehož vybere mezinárodní porota. Šest nejlépe ohodnocených projektů získá finanční odměnu, první cena je ve výši 5.000 EUR. Termín pro odeslání soutěžních projektů je 16. února 2007, organizátoři soutěže je musí obdržet do 16. března 2007. Vstupní poplatek pro soutěžící je 50 EUR. Podrobné informace na www.oistat.org.
Také 7. ročník Soutěže divadelní architektury OISTAT chce jako v minulých letech soustředit a prezentovat neotřelé a invenční návrhy divadelních budov, určené pro různé lokality po celém světě. K základním kritériím patří kapacita divadla kolem 500 míst a projektování objektu blízko vody – na nábřeží řeky, jezera, kanálu nebo na pobřeží moře.
Od účastníků soutěže se očekávají původní návrhy a nápadité řešení exteriéru i vnitřních prostor divadla či budovy pro divadelní představení a to jak pro klasické formy divadla, tak i pro experimentální divadlo. Očekávány jsou projekty založené na hlubším pochopení vztahu mezí samotným představením a architekturou, která ji umožňuje, na unikátní interakci publika, umělců a technologie, která tvoří živé představení. Doporučena je spolupráce architekta s dalšími divadelními profesemi – režiséry, techniky, scénografy, herci atd.
Minulé soutěže, kerá byla také představena na PQ 03, se zúčastnilo na 258 účastníků ze 38 zemí. OISTAT vydal následně výsledkový katalog prezentovaných projektů.
Detailní podmínky pro soutěžící a informace ke zpracování projektu jsou k dispozici na internetové adrese http://www.oistat.org/archcomp2007.

OISTAT je Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, která byla založena v roce 1969 v Praze. Hlavním posláním OISTATu je vytváření a podpora mezinárodní teoretické i praktické výměny v oblasti scénografie, divadelních architektury a divadelních technologií i v dalších oblastech, které se podílejí na vytvoření živých představení, dále vytváření vzájemných kontaktů a komunikace mezi organizacemi i odborníky v jednotlivých zemích a podpora celoživotního vzdělávání odborníků v těchto oblastech. Cílem OISTATu je podpora vytváření národních středisek v každé zemi, která mají výše zmíněné záměry dosahovat. Jedním z hlavních východisek práce OISTATu je respekt k zachování integrity všech kultur a oslava kulturní diversity.
Pražské Quadriennale je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší akcí svého druhu. Nabízí jedinečnou platformu pro setkání divadelních kultur a umělců z celého světa, jimž se nabízí neopakovatelná příležitost k výměně zkušeností, objevování nových divadelních trendů a technických možností či možnost vyzkoušení si nových pracovních postupů v rámci workshopů. Pražské Quadriennale 2007 je rozděleno do tří základních linií: Sekce národních expozic, Studentské sekce Scenofest a Sekce architektury a technologie a nedílnou součástí PQ 07 bude celodenní živý program. Pro 11. ročník Pražského Quadriennale pořadatelé předpokládají zájem 4 000 účastníků z řad zahraničních divadelních profesionálů i studentů.
Pražské Quadriennale je určeno i nejširší veřejnosti, která se tak během deseti dnů seznámí s aktuální divadelní tvorbou ze všech koutů světa, přičemž zájemci se budou moci aktivně zúčastnit některých programů. Centrem Quadriennale se tradičně stane Průmyslový palác na Výstavišti. Zde proběhne většina představení, přehlídek kostýmů, prezentací modelů anebo loutek a scénických postupů a performancí.
PQ vyhlašuje a pořádá Ministerstvo kultury ČR, které realizací pověřilo Divadelní ústav. Tradičním spolupořadatelem PQ je Magistrát hlavního města Prahy. Záštitu nad akcí převzal prezident České republiky Václav Klaus i primátor hl.m.Prahy Pavel Bém.

> www.pq.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články