Petice za zachování cenného krajinného rázu na severozápadě Prahy

Zdroj
Sdružení
Vložil
Tisková zpráva
29.04.2008 13:10
V těchto dnech se začíná šířit petice NE 10 MILIARD! zbytečně vyplýtvaných na drahou, dopravně vadnou a vůči životnímu prostředí škodlivou variantu silničního okruhu na severozápadě Prahy.

Běžný občan, který má svých starostí dost a neangažuje se v dění své obce, zpravidla má za to, že plány velkých staveb posuzují zodpovědní odborníci, kteří se snaží vybrat řešení co nejméně zasahující do života lidem a přírodě. Z tohoto omylu byli vyvedeni obyvatelé pražských částí Suchdol, Dolní Chabry a Čimice, když se letos začátkem února dozvěděli, že Magistrát hlavního města Prahy zahajuje územní řízení na nebezpečnou, neekonomickou, neekologickou a do života obyvatel fatálně zasahující tzv. jižní variantu silničního okruhu na severozápadě Prahy. Přitom ale ještě není rozhodnuto, která varianta se má stavět!

V srpnu 2007 byla na žádost Ministerstva dopravy vypracována nezávislá odborná studie srovnávající variantu jižní s další navrženou variantou severní. Z této studie vyšla varianta severní jako šetrnější k lidem a prostředí, výrazně levnější a stavebně jednodušší a bezpečnější. Následně Vláda ČR usnesením č. 1064 z 19. 9. 2007 uložila ministru dopravy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby okruhu. Skupina nebyla do dnešního dne řádně ustavena.

Od 10. března 2008 proběhlo na magistrátu několik pokračování ústního jednání v rámci zmíněného územního řízení. Od samotného začátku jednání občané upozorňovali na nezákonnost zahájení tohoto řízení a žádali jeho okamžité zastavení. Úředníci magistrátu je však nevyslyšeli, naopak podvodnou manipulací s termínem posledního pokračování jednání zabránili občanům se ve finále zúčastnit. V tento poslední den protokol s mnoha nepřesnostmi přečetli, schválili a podepsali pouze úředníci magistrátu a zástupci Ředitelství silnic a dálnic a společnosti Výstavba inženýrských staveb. Aby z fotografií nebylo patrné, že tam veřejnost nebyla, posadili se úředníci magistrátu za předsednický stůl sami a zástupci ŘSD a VIS byli tentokrát posazeni na místa pro veřejnost (do té doby seděli za předsednickým stolem spolu s úředníky magistrátu). Tímto "aktem" prohlásili úředníci magistrátu ústní jednání za skončené.

Reakcí na toto neslýchané a skandální jednání Magistrátu hl. m. Prahy je řada oficiálních stížností, podnětů a výzev občanů, občanských sdružení a městských částí, zaslaných na adresu Magistrátu hl. m. Prahy, jeho dohledového orgánu Ministerstva pro místní rozvoj, na adresu primátora Béma, ministrům dopravy a životního prostředí, veřejnému ochránci práv JUDr. Otakaru Motejlovi, na adresy mnoha regionálních i celorepublikových médií, na adresu eurokomisařů, na adresu Jeho Svatosti, papeže Benedikta XVI. a dalším osobnostem.

Další reakcí je zmíněná petice NE 10 MILIARD ! Bližší informace o celé kauze, obrazové a zvukové záznamy jednání, texty stížností, text petice a podpisový arch najdete na www.drahan.chabry.cz a od těchto dnů postupně i na nových stránkách občanské iniciativy Veřejný dopravní audit www.sosuchdol.cz (členy občanské iniciativy Veřejný dopravní audit jsou občanská sdružení, která se zabývají problematikou severozápadního segmentu silničního okruhu kolem Prahy).

Iniciativa Veřejný dopravní audit
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím
Občanské sdružení PŘISO
Společnost Šáreckého údolí
Občanské sdružení Větrolam
Občanské sdružení pro Ďáblice
Občanské sdružení Občané proti hluku a emisím
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Reakce
Mira
30.04.08 03:34
zobrazit všechny komentáře