Perspektivy území II - hranice a rozhraní - pozvánka na konferenci

Zdroj
Pavel Holubec, FS ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
09.07.2013 05:55
Pozvánka na konferenci "Perspektivy území II: hranice a rozhraní", která se koná ve středu 6. 11. 2013 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Základním tématem konference je území a letošní ročník je zaměřen na téma hranic.

Území lze pojímat z mnoha perspektiv: je to aktivně utvářený životní prostor lidské společnosti i mnoha různých živých organismů; je to terén i využitelný zdroj, objekt zkoumání, plánování i práva. Území je předmětem vědeckých diskusí, občanských sporů, ale i rámcem a půdou, na níž se různé konflikty odehrávají.

Cílem letošního ročníku konference je přispět k porozumění těmto tématům: jak hranice pojímat, jak působí, kdy je třeba hranice zpochybňovat, kdy a jak je překračovat, kdy a jak je vymezovat, ustavovat a udržovat a kdy naopak hranice rušit. Velice praktická je také otázka: které hranice jsou dnes důležité?

K otevřené diskusi, sdílení poznatků i konfrontaci názorů jsou proto na akademickou půdu zváni nejen výzkumníci, studenti a odborníci, ale též zástupci státní správy, firem a představitelné občanské společnosti.Konference se koná ve středu 6. 11. 2013 na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Příspěvky s anotací zasílejte do 1. 8. 2013

Přihlašování k účasti na konferenci končí 15. 9. 2013

Cena: 100 kč (studenti 0 kč, autoři 0 kč)

Výstupem z konference je recenzovaná publikace (tištená i online).

Jelikož cílem konference je též podnícení diskuse, vítány jsou i diskusní příspěvky (bez recenze a s nižšími nároky), stejně jako účastníci bez vlastního příspěvku. Program konference počítá s dostatečným prostorem pro diskusi nad jednotlivými příspěvky.

Oficiálním jazykem konference je čeština a slovenština.

Těšíme se na vaši účast.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář