Otevřený dopis rektorce ARCHIPU, Ing. arch. Regině Loukotové

Zdroj
prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel, děkan FA ČVUT v Praze
Vložil
Jan Kratochvíl
29.11.2012 12:35
Vážená paní rektorko,

v těchto dnech se mi dostal do rukou výtisk časopisu ESB Magazín, kde v otištěném interview očerňujete svou ALMA MATER - Fakultu architektury ČVUT v Praze.
Interview by nestálo za reakci, pokud byste se ve Vašem veřejném vyjádření pod titulem "Vzdělávání architektů v ČR" nezmínila i o Vaš
í nové roli - člence Pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání budoucích architektů. Po přečtení všech polopravd, lží a překroucených faktů nemohu jinak, než proti Vašemu jmenování důrazně protestovat.
Zneužíváte Vaší pozice rektorky a nyní i členky Pracovní skupiny ČKA k tomu, abyste se snažila znovu oživit a vybojovat dříve prohrané soukromé bitvy a navíc se vracíte k argumentům, které byly již mnohokrát vyvráceny. Diskvalifikujete se tím pro posuzování jiných škol.

Dovolte, abych se zastavil u nejpodstatnějších bodů Vašich soudů o naší fakultě:
  • Z Fakulty architektury jste v roce 2004 nebyli "odejiti", ale Váš zesnulý životní partner M. Roubík nebyl při výběrovém řízení schopen doložit doklad o ukončení Vysokoškolského studia, který byl a je pro vykonávání funkce vedoucího atelieru zákonnou podmínkou. Proces skončil ve chvíli, kdy se naprosto hrubým způsobem dožadoval něčeho, na co právo neměl. O trestním oznámení, jež bylo výsledkem jen jeho vlastního chování se raději nezmiňujete. Vy sama jste nikdy nebyla zaměstnancem Fakulty, pracovala jste na Fakultě "na dohodu" a ve výběrovém řízení, do kterého jste se hlásila, jste prostě neuspěla. Doklady jsou k dispozici.
  • Vaše přihláška do děkanského řízení v roce 2005 byla motivována Vaší představou, že tuto "křivdu" na základě předpokládané solidarity studentů napravíte, se nezdařila. Pokud se dobře pamatuji, byla jste jedním ze 4 kandidátů, a ve volbách jste skončila na předposledním místě. Váš program sestával ze 60 populistických otázek, které tehdy nikoho nemotivovaly a ke kterým se dnes zbytečně vracíte.
  • Vaše současná obsahová kritika je založena na Vaší povrchní znalosti školy z doby, kdy jste na ní studovala a ani vaše posuzováni tehdejšího stavu není skutečně objektivní.
  • Hrubě zkreslujete fakt výběru našich pedagogů: nejen Milan Knížák na AVU vypsal  konkurzy na všechna pedagogická místa, Fakulta architektury prošla v první polovině devadesátých let dvěma celoplošnými zcela otevřenými konkurzy na všechna pedagogická pracoviště a následně se vyvíjela kontinuálním procesem opakovaných konkurzů na jednotlivá místa, není pravda, že v roce 2007 byli nazpátek všichni předlistopadoví vyučující, jejich podíl se postupně stále zmenšoval. O to méně je to pravda dnes, kdy ze 16 vedoucích Ústavů jich bylo 12 vyměněno ve velmi otevřených výběrových řízeních, při jejichž rozhodování se vždy zúčastnili externí architekti z ČKA.
  • Vaše připomínky ke Studijnímu plánu naší Fakulty jsou více než povrchní. Jsme součástí Technické univerzity a vychováváme "inženýry - architekty", jejichž výchova spočívá ve vyrovnaném poměru znalostí - dovedností - schopností získaných v předmětech humanitního, technického a návrhového charakteru. O Studijním plánu vedeme otevřené debaty, kterých se zúčastní i naši studenti. Ostatně Fakulta architektury byla první českou školou architektury, která získala Evropskou notifikaci dovolující našim absolventům práci po celé Evropě…
  • Vaše tvrzení, že se v ČR dodnes neučí územní plánování, urbanismus a krajinářská tvorba svědčí o Vaší neinformovanosti nebo záměrném překrucování skutečnosti, které nechce vidět, že FA ČVUT i další architektonické školy v ČR mají ČKA uznané vzdělání pro územní plánování a urbanismus, jejichž předměty tvoří významný segment výuky. 
  • Jeden charakteristický detail z Vašeho rozhovoru na závěr: kritizujete to, že se nevěnujeme dostatečně "udržitelnému stavění" - tým studentů z FA ČVUT získal v minulém roce možnost pracovat v americké soutěži SOLAR DECATHLON jako jeden ze dvou Evropských týmů. Věřte, že za tímto úspěchem je dlouholetá práce mnoha lidí z Fakulty !
Z Vašich vyjádření čiší hluboká nenávist vůči Fakultě architektury, která Vám dle mého názoru, nedovoluje objektivně posuzovat důsledky výchovy pro další činnost architektů a budoucnosti architektonických škol v této zemi ve zmíněné pracovní skupině ČKA.

Podle Vašich dřívějších prohlášení bylo hlavním motivem k založení soukromé školy ARCHIPu etablování "opravdové kvality" ve výuce mladých architektů.
Nikdy jsme se vzniku soukromé školy v oboru architektury nebránili.
Instituce jako je Vaše nová soukromá škola, žije a bude žít díky důvěře odborného publika a otevřenosti vůči odlišným názorům. Způsobem, kterým začínáte, tj. mediální manipulací a bezprecendentními pomluvami ostatních škol si tuto důvěru těžko získáte.

Přesto Vám přeji ve Vaší práci úspěch.


prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel                         26. listopadu 2012
Děkan FA ČVUT v Praze

Související články