Otevřený dopis primátorovi hl. m. Prahy ve věci demolice budovy bývalého Národního shromáždění

Zdroj
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller
Vložil
Tisková zpráva
06.04.2011 22:10
Vážený pan
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda. CSc.
Primátor hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha

V Brně dne 31. března 2011

Vážený pane primátore,

Vaše veřejně prezentované úvahy o přestavbě prostoru Národního muzea, založené na destrukci této budovy (dříve Národního shromáždění a Svobodné Evropy), nás naprosto ohromily. Tento názor se nám jeví jako naprosto nevhodný pro představitele našeho hlavního města, a to z několika důvodů:
  1. Jde o cenné dílo české architektury autorů Karla Pragera, Jiřího Albrechta a Jiřího Kadeřábka s nesporným mezinárodním významem a dosahem a vysoké architektonické hodnoty.
  2. Tato stavba vznikla v česko-slovenské spolupráci - statiku a koncept konstrukcí s velkými rozpony zajišťoval profesor Ing. J. Kozák z Bratislavy.
  3. Stavba je realizována na základě široké účasti špičkových dodavatelů, kdy celá řada prvků a detailů musela být vykonstruována a prosazena do výroby mimořádným úsilím arch. K. Pragera.
  4. Stavba byla realizována na základě vítězného návrhu výše uvedeného kolektivu ve veřejné architektonické soutěži.
  5. Součástí projektu bylo i začlenění výtvarných děl českých a slovenských významných umělců (O. Zoubek. V. Preclík. Č. Kafka. M. Chlupáč, A. Klímo, R. Uher a dalších). K realizaci a osazení těchto děl nedošlo, jelikož Ústřední výbor KSČ ji po okupaci 1968 zakázal.
  6. Jde o památkově chráněnou stavbu z období šedesátých let.
Smyslem našeho dopisu není přesvědčovat Vás o kvalitách a významu mimořádné osobnosti arch. Pragera pro architekturu druhé poloviny 20. století. To považujeme za naprosto neoddiskutovatelné a nezpochybnitelné. O tom se ostatně můžete přesvědčit sám na výstavě jeho díla, probíhající v tomto období shodou okolnosti právě v nové budově Národního muzea.
Píšeme proto, že jsme přesvědčeni, že povinností politické reprezentace, vedoucí tak významné a krásné město Prahu, je pozitivně přispívat k jeho dalšímu rozvoji a ne destrukci jeho památek a hodnot, které tu zanechaly minulé generace, k tomu patří i zodpovědné zacházení a hospodaření s prostředky, které jsou pro něj k dispozici. Je nesporné, že náklady Vámi zvažované destrukce by byly mimořádné vysoké, pokud by se ukázalo, že je vůbec technicky možná.
Pokud byste se vážně chtěl zabývat zlepšením uvedeného prostoru, doporučujeme Vám, abyste se soustředil na odstranění komunikace, která brutálně přetíná horní část Václavského náměstí a dostává budovy Národního muzea a Smetanova divadla do nedůstojné a stísněné polohy mezi dvě nepřetržitě pulzující dopravní stoky, a to buďto ponořením do tunelu nebo přemístěním.
Budeme Vám zavázaní, pane primátore, když svůj názor přehodnotíte a jakýmkoliv podobným úvahám a iniciativám osobně zabráníte.

S pozdravem

Fakulta architektury VUT v Brně
učitelé a studenti
brněnští a slovenští architekti
Blok architektů a výtvarníků

Na vědomí:
MUDr. Jiří Besser
Ministr kultury
Maltézské nám. 1/471
110 00 Praha 1
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vhodná reakce
cornelius
06.04.11 11:37
...
e
06.04.11 11:37
...Navrhuji...
šakal
07.04.11 09:30
Praha děkuje Brnu!
Vích
07.04.11 10:16
Budově bývalého NS...
Milhaus
07.04.11 10:12
zobrazit všechny komentáře