Otevřený dopis Klubu Za starou Prahu k Návrhu koncepce reformy památkové péče z pohledu NPÚ

Vložil
Tisková zpráva
21.05.2006 17:50

KLUB ZA STAROU PRAHU

Mostecká 1, 118 00 PRAHA 1

Praha, 19. května 2006
Pan
Mgr. Tomáš Hájek, Dr.
generální ředitel NPÚ
Valdštejnské nám. 3
118 01 Praha 1


Věc: OTEVŘENÝ DOPIS
k Návrhu koncepce reformy památkové péče z pohledu Národního památkového ústavu zveřejněnému na webových stránkách NPÚ
dne 15. května 2006

Vážený pane generální řediteli,

myšlenky, které jste vyslovil v uvedeném návrhu koncepce, jež by se pod Vaším vedením měla stát ideovým základem činnosti reformovaného Národního památkového ústavu, považujeme nejen za nešetrné, ale vůči oboru památkové péče, její organizaci, odbornému výkonu i vůči památkovému fondu samému doslova za likvidační.
Silně zjednodušené až vulgarizované chápání památkové péče ve Vašem pojetí poměřuje smysluplnost zachování památky její životaschopností, kterou je myšlena ekonomická využitelnost, a péče o památku je redukována na hledání způsobu jejího společensko-podnikatelského oživení. Obrátil jste tak zcela naruby chápání hodnot a priorit tradiční památkové péče. Vůbec ve svém materiálu nezmiňujete zachování autenticity památky, jejíž význam pro vytváření vztahu současné i budoucích generací vůči historickému stavebnímu dědictví je zásadní. Namísto toho naznačujete směřování k redukci počtu památek a rozsahu památkově chráněných území z důvodu ekonomizace jejich ochrany.
Jen nezodpovědnost, nekompetentnost i neznalost právních norem, včetně mezinárodních, Vás mohla dovést k formulaci zmíněného Návrhu koncepce reformy památkové péče. Přitom je velmi zarážející, že předkládáte tento materiál plný zcela subjektivních a problematických názorů jménem NPÚ. Domníváme se, že jakákoliv koncepce tohoto významu by měla nejprve projít diskusí uvnitř oboru, a to nejen v rámci NPÚ.
Vydáním této koncepce, nezodpovědnou personální politikou, mrháním prostředků z rozpočtu NPÚ, produkováním nesmyslných organizačních řádů a změn, nezájmem o problémy spojené s údržbou a provozem objektů spravovaných NPÚ, feudálním chápáním pozice generálního ředitele a neschopností komunikovat s okolím jste závažným způsobem poškodil kredit Národního památkového ústavu a zpochybnil samu podstatu ochrany památek.
Na základě uvedených skutečností i pověření Valného shromáždění Klubu Za starou Prahu Vás proto Domácí rada Klubu vyzývá, abyste sám a neprodleně ukončil své působení v čele NPÚ rezignací.

Za Domácí radu Klubu Za starou Prahu:

PhDr. Kateřina Bečková, v.r.
Mgr. Richard Biegel, v.r.
Ing. Zbyněk Bureš, v.r.
Mgr. Kateřina Hanzlíková, v.r.
Mgr. Stanislav Holeš, v.r.
Ing. Václav Janáček, v.r.
Doc. Ing. arch. František Kašička, v.r.
PhDr. Kristýna Kolajová, v.r.
Ing. arch. Martin Krise, v.r.
Mgr. Radmila Kreuzziegerová, v.r.
Bc. Karel Ksandr, v.r.
Mgr. Blanka Kynčlová, v.r.
Ivan Minář, v.r.
Milan Patka, v.r.
Ing. arch. Miloš Solař, v.r.
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, v.r.
PhDr. Helga Turková, v.r.
Ing. arch. Jan Veselý, v.r.

> Klub Za starou Prahu
0 komentářů
přidat komentář