Ostravští studenti založili ARCHOS

Zdroj
Tomáš Čech, ARCHOS
Vložil
Tisková zpráva
03.08.2015 09:55
Studium na vysoké škole není jen o přednáškách v aulách a cvičeních ve třídách. Je důležité vytvářet inspirativní prostředí a atmosféru, která povede mladé lidi k rozvoji. Po určité době přemýšlení a s inspirací z jiných škol architektury se studenti Katedry architektury Stavební fakulty VŠB-TUO rozhodli založit spolek, který by jim umožnil sdružovat se a přispívat tak k již zmíněnému prostředí a atmosféře ve své škole. Vznikl tak ARCHOS neboli Architektonická obec studentů.
Spolek chce své aktivity směřovat jak dovnitř prostředí školy, tak i ven, směrem do veřejného prostoru. Činnost byla zahájena dvěma událostmi.
V kavárně Stará Aréna se 13. dubna 2015 uskutečnila první přednáška z cyklu představení pedagogů katedry. Čestné možnosti „vykopnout“ se ujal architekt Josef Kiszka, který mluvil nejen o své tvorbě, ale také zmiňoval důležitost studentských aktivit „odspoda“. Ve stejný den byla zahájena výstava Studenti za školou. Představovala projekty studentů katedry, které však nevznikly ve školních lavicích, ale byly soutěžním nebo jiným projektem vytvořeným z vlastní chuti věnovat se architektuře. Odtud název Studenti za školou. Na výstavě společně s členy ARCHOS spolupracovala MgA. Vendula Šafářová, Ph.D.. Tradicí se snad stane pořádání Čtenářského kroužku, ve kterém studenti tentokráte diskutovali nad knihou Sídelní kaše architekta Pavla Hniličky.
První aktivity spolku ARCHOS, které se odehrály na konci letního semestru doplnila přednáška profesora Petra Hrůši, který rovněž představil několik, spíše méně známých, projektů ze své tvorby.
Víme, že máme několikaleté zpoždění, ale věříme, že naše aktivity jednoho dne dosáhnou stejného rozsahu jako má třeba Spolek Posluchačů Architektury na FA ČVUT. V následujícím roce připravujeme barevné portfolio akcí, které nabídne architektonický obsah nejen studentům, ale i širší veřejnosti.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články