Opakované výběrové řízení na městského architekta v Hranicích

Zdroj
Marek Kuchta, Městský úřad Hranice
Vložil
Tisková zpráva
21.06.2017 16:45
Město Hranice (okres Přerov) opakovaně vyhlásilo výběrové řízení na městského architekta. Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblasti urbanismu a rozvoje města. Předpokládaný rozsah činnosti je 60 hod měsíčně pro potřeby města i veřejnosti.

Městský architekt byl měl především vytvářet zadání a dohlížet na přípravu rozvojových dokumentů města – strategického plánu, územních studií, regulačních plánů. Dále by se měl podílet na přípravě zadání investičních akcí města, a způsobu výběru zpracovatelů (včetně architektonických soutěží). Třetí důležitou oblastí jeho působnosti je pak koncepce veřejného prostoru města, včetně dohledu nad realizací. Nedílnou součástí činnosti městského architekta je komunikace s vedením města i veřejností.

Městský architekt úzce spolupracuje s Odborem rozvoje města, případně dalšími odbory, vedením města a komisemi Rady města dle aktuálních potřeb. Činnost městského architekta koordinuje vedoucí Odbor rozvoje města Ing. arch. Marek Kuchta
(marek.kuchta@mesto-hranice.cz, +420 778 403 739).
 

Přihlášky lze podávat do 11. července 2017 do 11:00 hodin poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Hranice. Více informací, včetně podmínek výběrového řízení naleznete zde.
0 komentářů
přidat komentář

Související články