Olomouc chce při přípravě ÚP oslovit širokou veřejnost

Zdroj
Mgr. Lenka Hnilová
Vložil
Tisková zpráva
26.09.2008 13:55
Olomouc - Zcela mimořádný a v rámci České republiky ojedinělý postup při přípravě nového územního plánu zvolilo vedení města Olomouce. Celý proces zpracování tohoto strategického dokumentu budou mít zástupci široké veřejnosti, zájmových skupin a odborných organizací příležitost sledovat a připomínkovat, a to v rozsahu mnohem širším, než samosprávám ukládá zákon. Rozsáhlou kampaní chce vedení města mimo jiné předejít následným problémům a častým požadavkům na změny již schváleného územního plánu, které se v minulosti pravidelně opakovaly.  
    Strategický dokument, který postupně vznikne v letech 2008 až 2011, bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Záměr pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání 15. září 2008 a odstartovalo tím celý proces jeho vzniku. 
    Nebývale rozsáhlou informační kampaní chce vedení města pokračovat v trendu započatém například již při výběru městského loga a nového vizuálního stylu, kdy dostala laická i odborná veřejnost nebývale velký prostor. "Chceme komunikovat s veřejností mnohem otevřeněji, než tomu bylo v minulosti, a tam, kde je to možné, také obyvatele města do důležitých událostí a procesů aktivně zapojit," uvedl primátor Olomouce Martin Novotný.
    Informační kampaň k přípravě nového územního plánu má také mimo jiné předejít problémům, které obvykle po schválení podobných dokumentů nastanou. "Dosud platný územní plán Olomouce byl schválen před deseti lety a od té doby byl podle aktuálních potřeb nejrůznějších skupin mnohokrát změněn. Celkem jsme museli učinit více než sto dílčích úprav. Tomu chceme předejít, protože všechny podobné změny jsou velice náročné," připomněl vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.
    Podle primátora chce město připravit územní plán tak, aby jen nemapoval současný stav, ale předběhl možný vývoj města v nejbližších letech. "Zároveň chceme dát otevřeností vůči veřejnosti najevo, že tato problematika se týká skutečně všech obyvatel města, nikoli jen několika zástupců jeho politické reprezentace. Věříme, že se nám tím podaří také posílit patriotismus u místních občanů," dodal primátor. 
    Součástí kampaně bude vedle běžných postupů, jako je zveřejnění jednotlivých informací na úředních deskách a informování prostřednictvím sdělovacích prostředků, i řada dalších aktivit. Ty by měly poskytnout možnost se k připravovanému územnímu plánu fundovaně vyjádřit nejrůznějším cílovým skupinám. Zástupci města a zpracovatele územního plánu plánují sérii besed, konferencí a diskusí s odbornou i laickou veřejností. Občany města chce radnice o průběhu zpracování územního plánu a možnostech jejich zapojení se do tohoto procesu informovat prostřednictvím letáků a dalších informačních materiálů. Možnost získat zevrubné informace a vyjádřit se k nim dostanou lidé i na speciálním webu, který bude spuštěn v nejbližších dnech. Připravena je i řada zajímavých popularizačních akcí, které by měly toto téma co nejvíce přiblížit běžným občanům. "Důležitá je pro nás i zpětná vazba. Názory veřejnosti chceme zjišťovat formou anket, dotazníků a on-line diskusí," uzavřel primátor Novotný.
    Potřebu vzniku nového územního plánu vyvolal kromě jeho stávajícího nevyhovujícího stavu, způsobeného mnoha změnami ve vlastnických vztazích a dalšími úpravami, také nový stavební zákon, který nabyl účinnosti 1.1.2007. Ten omezil platnost některých územních plánů, a to k datu 31.12.2011. Ačkoli k 3.6.2008 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která prodlužuje platnost uvedených územních plánů k datu 31.12.2015, zahájil odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce přípravy k pořízení nového územního plánu již v roce 2006.
0 komentářů
přidat komentář

Související články