Oficiální závěry jednání týmu právníků k Národní knihovně

Zdroj
Magistrát hlavního města Prahy
Vložil
Jan Kratochvíl
16.11.2007 07:50
14. listopadu informoval "nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na českém internetu" idnes.cz, že výsledkem druhého jednání týmu právníků ve věci Národní knihovny je zjištění, že soutěž na novou budovu NK byla regulérní. Česká tisková kancelář zprávu přepapouškovala a doplnila vyjádřením ředitele Ježka, "který se o tom už také dozvěděl" (který hlas mu to asi vyzradil...). Po zveřejnění oficiálního zápisu z jednání na stránkách magistrátu byla redakce archiwebu náležitě naježena. Pro doplnění přetiskujeme zprávu z magistrátního webu:

Závěry druhého jednání expertního týmu právníků k Národní knihovně

Dne 14. listopadu 2007 se podruhé sešla právní skupina expertů týmu Národní knihovna a odpověděla na tři zadané otázky:

1. otázka
Posouzení souladu zadání, průběhu a výběru vítěze Mezinárodní architektonické soutěže na projekt Národní knihovny s právními předpisy, a to jak souladu s právními předpisy obecnými, tak ve vztahu k režimu zadávání veřejných zakázek, tedy posouzení aktuálního stavu dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, dle evropské právní úpravy zadávání veřejných zakázek a dle základních principů, vyplývajících ze Smlouvy o založení Evropského společenství.

odpověď :
V daném případě nešlo o veřejnou zakázku dle zákona č.40/2004 Sb., ale o soutěž mezinárodní, z níž vzešlo autorské dílo, které následně může být podkladem pro zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Kromě jednoho člena skupiny se na této odpovědi shodli všichni přítomní členové skupiny.

2. otázka
Posouzení právní stránky případného umístění vítězného architektonického návrhu na jiné místo na Letné či na jiné místo na území hl. m. Prahy, aniž by byla zrušena architektonická soutěž, tedy zda lze projekt realizovat výhradně dle zadání Mezinárodní architektonické soutěže a pokud by bylo možno po právní stránce dílo realizovat na jiném místě v Praze, za jakých právních podmínek.

odpověď :
Dílo lze umístit na jiném místě na území hl.m. Prahy a to za podmínky souhlasu autora vítězného návrhu.

Na této odpovědi se konsensuálně shodli všichni přítomní členové skupiny.

3. otázka
Posouzení souladu případné úpravy vítězného architektonického návrhu s ohledem na soutěžní podmínky a právní předpisy, tedy zda, jak a za jakých podmínek by po právní stránce bylo možné provést úpravu projektu.

odpověď:
Úpravy by připadaly v úvahu pouze, pokud by byly vyvolány objektivními okolnostmi, jež v době uzavření soutěže nebylo možno předpokládat či předvídat a to např. stanovení dodatečných požadavků veřejnoprávními korporacemi.

Na této odpovědi se konsensuálně shodli všichni přítomní členové skupiny.


Žádné další okruhy otázek nebyly na tomto jednání právní skupiny expertů týmu Národní knihovna řešeny.

Dosavadní závěry právníků expertní skupiny dostanou bezodkladně členové pracovního týmu Národní knihovna a právníci vyčkají, zda tým Národní knihovna po prostudovaní úvodních odpovědí předloží skupině další navazující otázky. Teprve ty by mohly vést k odpovědím na otázky, jež by mohly vyvstat v souvislosti se zadáním architektonické soutěže.

Tým Národní knihovna bude jednat 28.11.2007 a další jednání expertní skupiny právníků proto proběhne pravděpodobně na začátku prosince.

V Praze 15.11. 2007
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Tak nevím
Línek
18.11.07 10:39
to Línek
pesimista
19.11.07 01:31
zobrazit všechny komentáře