Odpověď na Otevřený dopis rektorovi ČVUT v záležitosti řešení rozvoje areálu v Praze

Vložil
Tisková zpráva
28.06.2010 09:50
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Mgr. Eva Šmídová
kancléřka

Praha, 21. června 2010
Čj.: 76/51911-10/R


Věc: Otevřený dopis rektorovi Českého vysokého učení technického v záležitosti řešení rozvoje areálu ČVUT v Praze

Pane architekte,

jedním z nástrojů pro zpracování záměrů rozvoje ČVUT v Praze je Generel investičního rozvoje aktualizovaný dle současných potřeb a dostupnosti investičních prostředků. Zmíněný Generel investičního rozvoje Českého vysokého učení technického byl zpracován jako koncepční materiál, který je předkládán vedením technické univerzity. To je povinováno dbát na systematický rozvoj své materiálně technické základny pro naplnění cílů, které jsou obsaženy v dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze. Jeho pravidelná aktualizace je řádně projednávána orgány veřejné vysoké školy na úrovni grémia rektora, Akademických senátů jednotlivých fakult a součástí, Akademickým senátem a Správní radou ČVUT, dále je předkládán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tento legislativní postup byl zachován i v našem případě a jeho výsledky byly bez připomínek prezentovány i na Městské části Praha 6, ve keteré je lokalizován dejvický kampus.

Dovolujeme si vás upozornit, že rektor není proto povinen reagovat na podpisové akce dokumentované způsobem, které byly přílohou Vašeho dopisu.

Sdělujeme Vám, že naopak vědom si povinnosti vychovávat odborníky z oblasti architektury a stavitelství, kteří jsou důstojnými nástupci inženýrských a uměleckých tradic našeho národa, dbá systematicky o to, aby její vlastní objekty vykazovaly co nejvyšší estetickou, technickou, provozní i uživatelskou kvalitu, jednal proto v této záležitosti bezodkladně dne 7.6.2010 se zástupci obou profesních komor ČKA a ČKAIT a výsledkem je dohoda o budoucím konsensuálním postupu v oblasti problematiky veřejných zakázek a jejich aplikací na veřejné vysoké škole.

S pozdravem

Šmídová [podpis – pozn. redakce]


Vážený pan
Ing. arch. Jan Hájek
Šárecká 21
160 00 Praha 6
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jak napsat text a nic jím nezdělit...
Josef Čančík
28.06.10 12:42
dotaz
lojzyk
28.06.10 02:15
Pod kůži
Lexuska
28.06.10 07:31
zobrazit všechny komentáře

Související články