Ochránci přírody uzavřeli s památkáři smlouvu o spolupráci

Zdroj
Hana Zimmermannová
Vložil
ČTK
14.06.2011 18:55
Praha

Praha - Zástupci ochránců přírody a památek podepsali novou smlouvu o vzájemné spolupráci. Chtějí se tak do budoucna vyhnout případným konfliktům a zlepšit vzájemnou komunikaci nad otázkami ochrany českého kulturního a přírodního dědictví. Dohodu dnes v prostorách Ledeburské zahrady potvrdili svým podpisem generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) František Pelc.
      Obě instituce přitom byly ještě na počátku devadesátých let součástí krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody. Sdílely tehdy i společné úřední prostory.
      "Od rozdělení samozřejmě nějaká komunikace mezi oběma subjekty probíhala, ale většinou probíhala až v  rámci správního řízení, kde obě strany zastávaly opačné názory a dostávaly se do konfliktů," řekla ČTK Goryczková.
      Písemná smlouva o celostátní spolupráci by do budoucna měla pomoci oběma stranám hledat shodu při přípravě legislativy, podpořit výměnu informací nebo zlepšit praktickou spolupráci při ochraně a regeneraci významných kulturních a přírodních oblastí.
      "Iniciátorem smlouvy jsme byli my, protože jsme v minulosti při jednáních zaznamenali více třecích ploch. Smlouva nám má pomoci hledat společné východisko, ne kompromis. Obě strany sice často zastávají protichůdné názory, přitom ale stojíme na stejné straně barikády," řekl ČTK Pelc. Do budoucna tak očekává hladší průběh při řešení sporných bodů, mezi nimiž byla v minulosti například obnova Lednicko-valtického areálu.
      "Důležitost kulturního dědictví nijak neznevažujeme. Ale je třeba při jeho ochraně zohlednit také například výskyt ohrožených skupin rostlin a zvířat," doplnil Pelc.
      Smlouva je určitým příslibem spolupráce do budoucna. Pro obě strany z ní nevyplývají žádné povinnosti, neobsahuje ani konkrétní cíle nebo termíny. "Budeme s druhou stranou diskutovat nad spornými záležitostmi, zástupce ochránců přírody také přizveme i na některá jednání nebo přednášky," přislíbila Goryczková.
0 komentářů
přidat komentář