O vítězství Plzně nad Ostravou rozhodla i doba realizace projektů

Zdroj
Eva Barborková
Vložil
ČTK
11.10.2010 11:55
Plzeň

Plzeň - V boji o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 mezi Plzní a Ostravou mimo jiné rozhodlo to, jak jsou projekty obou měst reálné a vůbec uskutečnitelné do čtyř let, tedy začátku roku 2015. Důležitý byl i přínos daného města Evropě. Podle komise, která vybrala 8. září jako vítěze Plzeň, byl právě v tomto kontextu projekt západočeské metropole lepší. Závěr vyplývá z nyní zveřejněné zprávy hodnotícího týmu. ČTK o tom řekla Denisa Haubertová, manažerka plzeňského projektu.
    Podle zprávy obě města zvolila velmi rozdílný přístup, oba přístupy ale komisaři označili za zajímavé. "Dle komise dosáhla Plzeň vynikající rovnováhy mezi kulturními projekty plánovanými na rok 2015 a regenerací města, zatímco projekt Ostravy byl víc zaměřen na dlouhodobé urbanistické a architektonické ambice," uvedla na základě zprávy Haubertová.
    Výstavbu nových kulturních center si naplánovala obě města. Plzeň navrhla nové divadlo, Západočeskou galerii, kulturní centrum v  areálu bývalého pivovaru i sportovně-kulturní centrum ve Štruncových sadech. Ostrava připravila ještě ambicióznější projekt postavený na proměně Černé louky na novou čtvrť spojující kulturní a vzdělávací instituce s bydlením. Obě města přitom slíbila, že projekty zkusí zrealizovat i bez vítězství.
     Plzni podle komise při zisku titulu také pomohla podpora projektu městem napříč politickým spektrem, jasný a realistický rozpočet i otevřenost strategie projektu. Svou roli sehrály také dobře vybudované evropské vazby a kontakty i  to, že do týmu byli zapojeni lidé "se zřetelnými vůdčími schopnostmi". Komise v  hodnocení podtrhla i velký význam investičních projektů, jako jsou divadlo, Světovar a Techmania.
    Podle komisařů musí ale město víc zapojit soukromý sektor, získat pro podporu více podniků a také navýšit rozpočet na marketing a komunikaci tak, aby bylo možné zajistit skutečně evropský dopad projektu. "Komise není přesvědčena, že stávající rozpočet bude dostačující," uvádí ve zprávě. Vedení projektu také musí spolupracovat s vedením města. Komise doporučila Plzni i spolupráci s Ostravou.
    "Nesmírně si titulu ceníme, zastupitelstvo hned v září jednomyslně schválilo založení obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015," uvedla Marcela Krejsová, náměstkyně primátora. Právě nová společnost bude zajišťovat realizaci projektu, s nímž Plzeň vyhrála. Plzeň rozpočet projektu na období 2011 až 2016 stanovila na 2,59 miliardy Kč. Z toho 1,72 miliardy je určeno na investiční projekty, 630 milionů na programové aktivity a 246 milionů na ostatní náklady včetně PR a marketingu. Peníze mají jít z více zdrojů, nejen od města, kraje a státu, ale i z podnikatelského sektoru či fondů EU. Největší část by ale mělo poskytnout město.
0 komentářů
přidat komentář

Související články