O územním plánu diskutovali v Olomouci zástupci města s odborníky

Zdroj
Mgr. Lenka Hnilová
Vložil
Tisková zpráva
11.11.2008 23:25
Olomouc - Na sedmdesát hostů přišlo včera do zasedacího sálu budovy magistrátu v Hynaisově ulici v Olomouci diskutovat se zástupci olomoucké radnice o nově připravovaném územním plánu města Olomouce. Diskusní panel s odbornou veřejností uspořádal odbor koncepce a rozvoje v čele s olomouckým primátorem Martinem Novotným. 

V úvodu zhruba dvouhodinové debaty seznámili pracovníci odboru koncepce a rozvoje účastníky s textem zadání územního plánu. Pak už se rozproudila diskuse. V připomínkách se nejčastěji objevovalo téma dopravy, a to jak automobilové - obchvaty města (tzv. východní i západní tangenta), tak rozvoj městské hromadné dopravy, ale také například budoucnost neředínského letiště. Debatovalo se také o průmyslových plochách a urbanistickém řešení konkrétních lokalit, například areálu Šantovka. V diskusi se objevilo i téma ochrany zemědělské půdy a zelených ploch ve městě.

Připomínky směřovaly také k samotnému procesu přípravy územního plánu a tomu, jak se do tohoto procesu mohou běžní občané zapojit.
Většina zúčastněných velmi pozitivně hodnotila už samotný fakt, že se město aktivně snaží do přípravy územního plánu zapojit veřejnost.  "Chtěl bych ocenit, jakým způsobem město Olomouc přistoupilo k pořizování nového územního plánu," řekl například olomoucký architekt Tomáš Pejpek.

Primátor Martin Novotný ocenil hojnou účast odborníků a vyzval je ke spolupráci v celém průběhu přípravy územního plánu. "Jsem rád, že jste přijali naše pozvání a přispějete svými podněty k tomu, aby byl nový územní plán funkční a splňoval všechny požadavky na kvalitní rozvoj města," řekl primátor a zdůraznil, že Olomouc při přípravě územního plánu zvolila výrazně jiný a netradiční způsob, který se zcela liší od běžné praxe v minulosti i v ostatních městech.

Mezi pozvanými byli architekti, nejrůznější občanská sdružení a neziskové organizace či zástupci významných městských institucí od vysokých škol přes církve až po složky integrovaného záchranného systému. "Tato diskuse určitě nebyla poslední, další a ještě mnohem intenzivnější dialog bychom chtěli vést především ve fázi konceptu, kdy už budou mít občané k dispozici nejen obecný text zadání, ale i grafické podklady, kde už budou moci vidět, jak se ta která lokalita bude dále vyvíjet," zdůraznil vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.

Veřejné projednání návrhu zadání územního plánu města Olomouce se koná ve čtvrtek 27. listopadu v 15 hodin v zasedacím sále budovy magistrátu v Hynaisově ulici v Olomouci. Tentokrát se diskuse může zúčastnit kdokoli. Text zadání najdou zájemci na stránkách www.olomouc.eu/uzemni-planovani, v informačním centru v podloubí radnice nebo na odboru koncepce a rozvoje v Hynaisově ulici.

Územní plán, který postupně vznikne v letech 2008 až 2011, bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Záměr pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání 15. září 2008.  V té době spustilo město Olomouc nebývale rozsáhlou informační kampaň, aby se do procesu přípravy tohoto strategického dokumentu mohla co nejvíce zapojit široká veřejnost.

Potřebu vzniku nového územního plánu vyvolal kromě jeho stávajícího nevyhovujícího stavu, způsobeného mnoha změnami ve vlastnických vztazích a dalšími úpravami, také nový stavební zákon, který nabyl účinnosti 1.1.2007. Ten omezil platnost některých územních plánů, a to k datu 31.12.2011.
0 komentářů
přidat komentář

Související články