NKÚ: Pošta v rozporu se zákonem investovala stovky milionů korun

Vložil
ČTK
15.12.2008 16:00
Praha

Praha - Česká pošta v uplynulých letech investovala několik stovek milionů korun v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Novinářům to dnes řekl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) František Dohnal, podle kterého kontrola v účetnictví firmy odhalila nedostatky při pořizování, rekonstrukcích a opravách nemovitého majetku i výběru dodavatelů služeb. Výsledky kontroly tohoto státního podniku Dohnal zařadil mezi nejzávažnější letošní zjištění úřadu. Podle zástupců pošty šlo o akce předchozího vedení.

    Odštěpné závody České pošty podle NKÚ například často zadávaly projektové a stavební práce bez odpovídající přípravy a bez výběrových řízení, a to i v době platnosti zákonů o veřejných zakázkách. Kvůli tomu pošta nevyužila možnost získat cenově výhodnější dodávky. NKÚ upozornil také na to, že podnik v některých případech uzavíral smlouvy s dodavateli stavebních prací bez zajištění zdrojů financování.
    Nehospodárnosti NKÚ odhalil například při rekonstrukci poštovní třídírny v Ústí nad Labem, jejíž stavba má podle původních investičních plánů České pošty přijít do roku 2010 na bezmála 800 milionů korun. NKÚ při kontrole zjistil, že ústecký odštěpný závod firmy při zadávání dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě 444 milionů korun nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách.
    Další prohřešek se podle NKÚ týkal například toho, že ústecký odštěpný závod pošty zadal výstavbu druhé etapy třídírny dodavateli první části projektu, přičemž cenu zakázky v hodnotě 600 milionů korun stanovil jako předběžnou a upřesňoval ji až v průběhu stavby. "V době uzavření smlouvy však teprve zadal vypracování projektové dokumentace pro tuto etapu a neměl schváleny prostředky na její financování," stojí ve zprávě NKÚ.
    Při výstavbě uzlu v Ústí nad Labem došlo podle generálního ředitele podniku Petra Sedláčka k problémům v oblasti vykazování faktur. Výsledkem byla série trestních oznámení, vyšetřování NKÚ a zmrazení této stavby. Podle něj se případem zabývají útvary pošty, které spolupracují s kontrolními orgány. "Mě nyní především zajímá, jak tuto zastavenou stavbu znovu rozběhnout a uzel, který v Ústí nutně potřebujeme, dostavět," dodal.
    Podle Dohnala nelze stanovit, o kolik peněz stát kvůli nedodržení zákona o veřejných zakázkách v případě rekonstrukce ústeckého poštovního uzlu přišel. "Ve chvíli, kdy se zákon o veřejných zakázkách ignoruje, tak není srovnání, jestli někdo jiný by to postavil za 500 nebo 400 milionů korun. Jediné řešení je říci, že peníze byly vynaloženy v rozporu se zákonem," podotkl Dohnal.
    Nedostatky u České pošty zjistil NKÚ také při zadávání zakázek na nákup pohonných hmot či úklidové a marketingové služby. Například severočeský odštěpný závod státní firmy v letech 2002 až 2006 uzavřel celkem 29 smluv se šesti dodavateli na úklidové práce v celkové roční hodnotě 9,2 milionu korun. K výběru dodavatelů ale nepředložil žádné doklady, přitom 16 těchto smluv mělo být zadáváno podle zákona o veřejných zakázkách. Podle zástupců pošty mohla problémy s dohledáním zakázek způsobit změna organizační struktury podniku, v rámci které byly odštěpné závody zrušeny.
    NKÚ poukázal také na to, že odštěpné závody České pošty v roce 2005 zaplatily za zahraniční pracovní cestu 39 vedoucích zaměstnanců 566.500 korun. "Šlo o náklady na pojištění, stravné, kapesné a na ubytování v Itálii při zpáteční cestě v souvislosti s týdenním seminářem ve Francii pořádaným obchodní společností, která hradila ostatní náklady," stojí ve zprávě NKÚ.
    Téma semináře ve Francii se podle NKÚ týkalo pojišťovnictví v ČR. "Z předložených dokladů nebyl zřejmý účel účasti vedoucích zaměstnanců na semináři ani důvody konání semináře ve Francii, kdy Česká pošta musela vynaložit podstatně vyšší náklady oproti obdobným seminářům konaným pro další zaměstnance ČP v ČR, zpravidla v sídlech odštěpných závodů," podotkl úřad.
    Nesrovnalosti NKÚ zjistil rovněž v evidenci sbírek Poštovního muzea. "Nedostatky byly zjištěny ve vedení evidenčních knih sbírek, v evidencích výpůjček sbírkových předmětů i ve způsobu provádění inventarizace," upozornil úřad, podle kterého Poštovní muzeum nemělo ani přehled o hodnotě sbírkových předmětů.
    Česká pošta zaměstnává zhruba 37.000 lidí a provozuje 3387 poboček. Loni firma zvýšila zisk před zdaněním o 140 procent na 794,5 milionu korun.
0 komentářů
přidat komentář

Související články